Čtvrtek 1. prosince 2022, svátek má Iva
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 1. prosince 2022 Iva

Migrační invaze: Proč jsem proti přijímání...

10. 10. 2017 8:48:50
Jakkoliv jsem z migrační invaze již unavený, tak ji považuji stále za stěžejní téma. Zde jsou některé moje důvody, proč jsem proti hromadnému přijímání ilegálních migrantů z nám nepřátelské kultury.

Mám velké obavy z vývoje v naší zemi po volbách. Většina politických stran v našem Parlamentu je prounijní a promigrační. Jejich aktuální předvolební rétorice může věřit snad jen hluchý a slepý. Nebylo by to jistě poprvé, kdy by politici po volbách otočili. Mám pocit, že za dotace by politici prodali i vlastní babičku. Jenže, jak napsal Vladimír Pikora: Peníze, nebo imigranti? Za chvíli bude jen to druhé.

Jistě bychom zvládli přijmout desítky tisíc muslimů, ale jakou cenu bychom za to zaplatili? A nemám na mysli peníze, ty vem čert! Jsou důležitější věci...

Dnes je již myslím každému, kdo se o to alespoň trochu zajímá, zřejmé, kdo tvoří migrační invazi a co nás v případě přijímání migrantů čeká. Ze zemí západní Evropy, k nám již prosáklo dost zpráv, abychom si mohli udělat představu, jaké důsledky s sebou tato migrační invaze přináší.

Jsem přesvědčen, že naše země nesmí dnes ani v budoucnu v žádném případě přistoupit na hromadné přijímání migrantů z cizího nám nepřátelského kulturního okruhu. Přijímání ilegálních migrantů proti vůli většiny národa – ať už dobrovolně, nebo na základě nějakých kvót - osobně budu považovat za zradu. Totéž platí i pro další strategické otázky jako je přechod na EURO a pokračování integrace České republiky do Evropské unie (likvidace samostatného suverénního českého státu). Důsledky těchto kroků poneseme všichni, proto musíme mít i možnost o nich rozhodnout.

Níže jsou některé moje důvody, proč říkám NE! Důsledky spojené s bezpečnosti a islámem tentokrát vynechám.

Několik čísel a faktů na úvod

V migračním toku převažují dospělí muži, většina z nich je ve věku do 33 let, například v Německu tvořili v roce 2015 muži 73,8 % žadatelů o azyl. Čím delší a složitější cestu musí migranti do Evropy podniknout, tím je podíl mužů logicky vyšší. Cesta je pro ženy prostě nebezpečnější než pro muže. Rodina většinou dá dohromady peníze na cestu svého syna s tím, že se později v rámci sloučení rodiny dostane za ním. Uvádějí se různá čísla udávající podíl mužů v závislosti na jejich zdroji. Také díky tomu, že dospělí muži se často vydávají za nezletilé a evropské úřady to ve jménu pseudohumanismu a politické korektnosti tolerují, nejsou žádná čísla přesná. S tímto souvisí problematika tzv. slučování rodin, kdy ke každému přijatému migrantovi přibude ? členů jeho širší rodiny. Stačí dostat azyl nebo doplňkovou ochranu.

Německo podle mě páchá sebevraždu a já si za současného stavu nedokážu představit, jak by se naší země situace v Německu nedotkla. Jsme v Schengenském prostoru.

Pašerákům lidí se za přepravu do Evropy platilo až 7 000 USD za 1 osobu v závislosti na vzdálenosti a způsobu přepravy. Z Turecka na řecké ostrovy je to samozřejmě levnější než třeba z Egypta do Itálie.

Demografie

Do Evropy se všichni lidé z Afriky a z Blízkého východu prostě nevejdou. Evropa je přelidněná. Problémy regionů, odkud do Evropy míří migranti, jsou způsobeny primárně jejich přelidněním v důsledku populační exploze. Na toto téma se rozepíšu více jindy, dnes jen stručně. Jen za posledních 60 let se počet obyvatel zemí v Africe a na Blízkém Východě přibližně ztrojnásobil. V České republice stoupl počet obyvatel za 60 let (mezi lety 1951 a 2011) o 16,33 %. Jenže v roce 1951 byla naše země po dvou světových válkách. Podívejme se na vývoj počtu obyvatel u nás podrobněji.

Rok

Obyvatel

1785

4 250 000

1800

4 659 000

1820

5 272 791

1840

6 378 071

1860

7 277 801

1880

8 252 040

1900

9 333 853

1910

10 035 575

1914

10 283 486

1918

10 004 335

1928

10 549 221

1938

10 877 442

1940

11 159 539

1945

10 692 912

1951

9 023 170

1961

9 588 016

1971

9 830 602

1981

10 303 208

1991

10 308 682

2001

10 224 192

2011

10 496 672

Zdroj: Wikipedie, heslo Obyvatelstvo Česka.

Jinými slovy v naší zemi žije přibližně tolik lidí, co u nás žilo před 90 lety!

A teď si představte, že by nás tady žilo 3-krát více, než dnes. Představte si vedle každé nemocnice další dvě nemocnice, vedle každé školy další dvě školy atd. Měli bychom se materiálně tak dobře, jako se máme dnes? Rozhodně neměli. Chcete platit za nezodpovědnost druhých? Já ne.

Slovy Douglase Murrayho: "Pokud nemáte kontrolu nad svými hranicemi, nemáte smysluplné imigrační zákony a nemáte právo nepouštět lidi do vaší země, tak vlastně žádnou vlastní zemi nemáte."

Migrují bohatí

Představte si, že se rozhodnete emigrovat do jiné země a ilegálně se tam vypravíte. Jste čtyřčlenná rodina. Pašerákům tedy musíte zaplatit například 16 000 USD, to je 4 000 USD za osobu. Při kurzu 24 Kč / USD to je 384 000 Kč. Jací lidé by si mohli dovolit za takových podmínek zaplatit pašerákům cestu?

Je proto důležité si uvědomit, že migrují hlavně bohatší lidé - střední vrstvy, chudí lidé totiž peníze na cestování nemají. Ti, kteří pomoc potřebují nejvíce, k nám tedy nepřijdou.

Čím jsou lidé bohatší, tím více migrují. Důsledkem zlepšení ekonomické situace v rozvojové zemi tedy je zvýšená migrace jejích obyvatel. My přitom stále myslíme na chudobu a na její odstranění.

Politici pořád řeční o potřebě pomáhat v Africe, přitom nedokážeme vyřešit ani vlastní problémy a hromadíme dluhy. Západní svět žije na dluh. Rosteme na dluh. Pomáháme na dluh. Dluhy se ovšem musí také splácet. Politici si, zdá se, myslí něco jiného.

Sociální systém a práce

Migranti přicházejí primárně využít evropský sociální systém. Byli by hloupí, kdyby nešli do Evropy, když „jim tady létají pečení holubi sami do úst“. Evropské státy se jim totiž o vše postarají – o bydlení, stravu, vzdělání, zdravotní péči... Tito lidé se chovají velmi logicky a pragmaticky. Dělají jen to, co jim my dovolíme. To EU a její elity se chovají nelogicky a sebevražedně.

Ze sociálních dávek, které v západní Evropě migranti dostávají, často podporují svoji rodinu v zemích Blízkého Východu nebo v Africe. Toto je velký problém i u pracujících cizinců. Pro západoevropské země to mimo jiné znamená obrovský odliv kapitálu, který není utracen v jejich zemi, ale který odplyne do zahraničí. Toto je jeden z důvodů, proč země původu nechtějí své občany přijímat zpět – plynou jim z nich peníze.

Evropský systém sociálního zabezpečení, který je již dnes velmi nákladný, je tímto dále přetěžován a hrozí jeho zhroucení. Jsem přesvědčen o tom, že přebujelý evropský sociální systém padne této migrační invazi dříve či později za oběť. Je pro mě nepochopitelné, že dosud žádná evropská země neomezila sociální dávky pouze na vlastní občany.

První rok po příchodu do Německa bývá průměrně zaměstnáno jen osm procent uprchlíků, po pěti letech pobytu zhruba 50 procent, po deseti letech 60 procent a po patnácti letech téměř 70 procent. To byla ovšem individuální migrace. Budoucí čísla podle mě tak optimistická nebudou.

V Německu do začátku června 2016 zaměstnávalo 30 největších firem německého akciového indexu DAX 54 migrantů, stáž umožňující získání praxe využilo 500 migrantů z 2 700 vyhrazených míst. Na německém pracovním trhu bylo v té době 665 000 volných pracovních míst. V evidenci úřadů práce bylo vedeno 131 000 migrantů, dvě třetiny z nich však nemělo žádné formální vzdělání. Problém spočívá v neznalosti německého jazyka a chybějící kvalifikaci.

Ve Švédsku dle dat z konce května 2016 pracovalo 494 z 163 000 žadatelů o azyl, kteří do Švédska přicestovali v roce 2015. Švédsko umožňuje pracovat na základě výjimek i žadatelům o azyl.

V Itálii a Řecku je polovina mladých lidí nezaměstnaná a masivní ilegální migrace trh práce v těchto zemích dále ničí. Jakou perspektivu může nabídnout země migrantům, když v ní není dost práce ani pro vlastní lidi.

Úbytek pracovních příležitostí

Ačkoliv by byla pro průmysl zajímavá levná pracovní síla a v současné době trpíme nedostatkem technických pracovníků, tak v blízké budoucnosti budeme mít pravděpodobně opačné problémy. Nastupuje éra robotizace v průmyslu a počítačová revoluce. Počítačovou revolucí (a robotikou) je ohroženo více než 40 % pracovních míst – nejvíce rutinní profese. (2)

V budoucnu se budou dále rozevírat nůžky mezi bohatými a chudými. Pokud bude pokračovat odliv průmyslu do Asie a dále se bude snižovat naše ochota pracovat, tak se začne zvyšovat nezaměstnanost. Tento vývoj bude vytvářet obrovský tlak na sociální systém. Počet nekvalifikovaných pracovních pozic se bude dále snižovat, šanci budou mít pouze kvalifikovaní a vzdělaní pracovníci.

Bydlení

V arabském (i našem) světě se může muž oženit pouze v případě, že zajistí pro svoji rodinu bydlení a že je schopen svoji rodinu uživit. Neschopnost tyto požadavky splnit je jednou z příčin, proč jsou Afrika a Blízký východ zaplaveny hordami mladých sexuálně frustrovaných mužů (předmanželský sex je v islámu tabu), kteří nemají šanci na založení rodiny a proto nemají žádnou budoucnost.

Cituji z knihy "Ztracené. Skutečné příběhy žen, které milovaly muslima." od Evy Urbaníkové (1): „Arabky jsou velmi náročné, to je na jinou kapitolu. Věř mi, o arabském světě máme velmi zkreslené představy, ženy si potrpí na to, aby je muž dobře zabezpečil. U nás lidé vidí nějaké scény z kmenových oblastí Pákistánu a myslí si, že takové je to všude. To je, jako bych já vyfotila romské ghetto a tvrdila, že takhle žije celá republika.“

V západní Evropě tato masa mladých mužů způsobila svým příchodem erupci násilí a kriminality. Nelze se vůbec zemím jejich původu divit, že tyto své problémové občany nechtějí ze západní Evropy odebírat zpět. Divit se lze pouze idiocii vlád a elit západoevropských zemí, které ignorují porušování vlastních pravidel a zákonů a terorizování vlastního obyvatelstva.

I v naší společnosti se podle mého názoru zvětšuje skupina mladých lidí, kteří nejsou schopni se osamostatnit, pořídit si vlastní bydlení a založit rodinu. Každý nemá dostatečné příjmy na hypotéku na byt. Každý se není ochoten zadlužit na celý život kvůli pořízení vlastního bydlení. Tito lidé jsou odkázáni na pronájem bytu. Nejlevnější variantou bývá pronájem bytu od města. V praxi je však pro mladé lidi pronájem bytu od města spíše nedosažitelný. Startovací byty pro mladé rodiny chybí.

Je naprosto zřejmé, že migranti, které naše společnost přijme, dostanou byty pro vlastní bydlení zdarma a přednostně na úkor našich vlastních občanů. Že by měl stát na to, aby stavěl masivně další byty, tomu nevěřím a pokud ano, tak jedině na dluh. Chci tím říci, že přijímání migrantů ztíží či znemožní založení rodiny řadě našich pracujících ekonomicky slabších spoluobčanů – čím více jich přijmeme, tím více našim vlastním lidem bude upřeno dostupné bydlení a tím více se v důsledku sníží porodnost naší vlastní populace. Netvrdím, že se jedná o obrovská čísla, ale jde mi o princip. Nelze očekávat, že si tito lidé, kteří budou mít velmi dlouho sníženou schopnost uplatnění na trhu práce, vezmou od banky hypotéku a koupí si vlastní byt. Zastánci přijímání migrantů často říkají, že těch několik tisíc migrantů, které by naše země přijala, nám nemůže dělat problémy zvládnout. Já to vidím jinak. Pokud naše země přijme trvale například tisíc čtyřčlenných rodin migrantů, tak to bude znamenat potřebu jednoho tisíce bytů. Tyto byty bude muset platit náš stát z našich daní a o těchto tisíc sociálních bytů se sníží nabídka pro naše ekonomicky slabší občany. Efekt nedostatku bytů znají dobře například ve Švédsku, ale také ve Velké Británii, trpí jím však všechny místa, která jsou cílem masivní imigrace.

Zdravotnictví

Oblast zdravotnictví je silnou imigrací velmi silně postižena. Jedná se o tři okruhy problémů.

1) Zdravotnictví je přetíženo. V menších městech nebo na vesnicích, kde jsou zřízena velká uprchlická centra, dochází k situaci, kdy se výrazně zvětší počet obyvatel daného sídla, ale počet lékařů zůstává stejný. Čekací lhůty na vyšetření nebo akutní ošetření se tak prodlouží.

2) Finanční zatížení systému zdravotní péče. Někdo to musí zaplatit a migranti to nebudou. Zaplatí to tedy všichni ostatní. Je to tedy na úkor kvality péče všech. Kde by stát vzal další peníze na zaplacení tak obrovských výdajů?

3) Návrat již vymýcených nemocí a příchod cizokrajných nemocí. Jeden příklad za všechny – AIDS – jeho rozšíření v Africe je nejvyšší ze všech kontinentů. Wikipedie uvádí v Sub-Saharské Africe 5 % HIV pozitivních obyvatel. Kolik procent migrantů z Afriky má AIDS? To se nedozvíme, protože to není politicky korektní. Pokud bych však žil v Africe, měl bych AIDS a věděl bych, že v Evropě mám násobně vyšší naději se léčit, zatímco v Africe mám 72 % pravděpodobnost smrti, tak bych neváhal a zamířil bych do Evropy. Víte, kolik stojí léčba jednoho HIV pozitivního pacienta? A AIDS je jen špička ledovce.

Situaci ve zdravotnictví v Německu popisuje například tento článek Německo: Migrační krize se stává krizí veřejné zdravotnické péče a veřejného zdraví.

Školství

Školství je další oblastí, která masovou imigrací enormně trpí a jeho kvalita jde rapidně dolů.

Největším problémem ve školách je umístění mnoha dětí, které neumí jazyk, tudíž se rychlost výuky musí přizpůsobit jim, jako těm nejpomalejším. Kvalita výuky jde tedy rapidně dolů. Pokles konkurenceschopnosti dané země tak dále pokračuje. Ve škole přece všechno začíná, od ní se vše odvíjí! A že by nám EU dovolila děti migrantů umístit do speciálních tříd, je po zkušenosti s jistým etnikem a našimi praktickými školami utopie.

Děti vrcholných politiků do takto znevýhodněných škol překvapivě nechodí. Proč asi?

Odpovědnost vůči našim rodičům

V souvislosti s demografickým vývojem naší společnosti považuji za největší výzvu současnosti zajištění dostatku finančních zdrojů na důchody našich rodičů a zároveň finanční zajištění sebe sama na důchod s vědomím, že každá další generace se bude muset na svém důchodovém zajištění podílet více, protože její zajištění formou starobního důchodu od státu se bude při současné míře porodnosti snižovat.

Masové přijímání migrantů z oblasti Afriky a Blízkého východu tento problém rozhodně nevyřeší, ale naopak prohloubí. Představa, že kulturně cizí lidé budou vydělávat na naše důchody, hraničí podle mě s idiocií.

Nebezpečí radikalizace

Velká část migrantů v naší abnormálně náročné společnosti selže a bude ekonomicky odkázána na sociální systém. Důsledkem bude zklamání a frustrace, které se v dalších generacích ještě zvýší, tak jak to známe z Francie a Velké Británie. První generace si ještě pamatuje situaci doma, další generace již tuto zkušenost mají pouze zprostředkovanou. Nebezpečí radikalizace s každou další generací roste.

Shrnutí

Položme si otázku: „Je za těchto okolností zodpovědné a správné přijímat do naší země kulturně a nábožensky odlišné lidi, jejichž uplatnitelnost na trhu práce bude ještě dlouhou dobu minimální a kteří pouze enormně zatíží náš sociální systém?“

Většina migrantů ve stávající migrační vlně je podle zkušeností ze západní Evropy i ve střednědobém horizontu bez obrovských investic a pozitivní diskriminace nezaměstnatelná a nevzdělatelná. Jak se v naší byrokratické společnosti může uplatnit člověk z jiného kulturního okruhu, když i naši vlastní lidé, kteří se na reálný život připravují dlouhodobě studiem na základní a střední škole, často nástrahy reálného života nezvládnou a spadnou do dluhové pasti? Tito lidé zůstanou v lepším případě závislí na sociálních dávkách.

Hezky to řekl Lukáš Lhoťan: „Opravdu si někdo myslí, že imigranti ve většině případů prchají do Evropy, aby tu dřeli v nějaké továrně za 13 tisíc hrubého? Je logické, že pro mnoho imigrantů se pak stane jedinou možnosti kriminalita.“

Ondřej Neff opakovaně o německé Willkommenskultur napsal: „V reálu o žádné konání dobra nejde, pravý opak je pravdou – nezodpovědné sliby „vítačů“ všech úrovní v čele s Merkelovou vyvolaly v těch nešťastných lidech nereálné představy a ti se ženou do Evropy do sociální pasti, ze které nebude úniku.“ V důsledku rozdílu mezi jejich nereálným očekáváním a skutečností, kterou zažívají v Německu, hrozí jejich radikalizace. Sociální past pro migranty, pro nás ještě něco horšího.

Ve světle výše uvedených trendů a skutečností je přijetí budoucích sociálně slabých a většinově neintegrovatelných migrantů do naší země ekonomická sebevražda, na kterou doplatíme všichni, nejvíce však naši vlastní ekonomicky slabší občané. Byl by to výrazný krok k omezení konkurenceschopnosti naší země.

Žijeme v době, kdy dalším generacím vytváříme jednu časovanou bombu za druhou. Jako by naše společnost ztrácela zodpovědnost vůči generacím našich rodičů i vůči příštím generacím.

Viktor Orbán řekl: „Pokud jim pomůžeme tady, zůstanou tady, pokud jim pomůžeme tam, zůstanou tam“. Pomoc tam je mnohonásobně levnější, než když jim budeme „pomáhat“ u nás, a také se dostane potřebnějším, kteří neměli peníze na zaplacení pašerákům lidí. Pomoc tam bude moci být také časově omezená v tom smyslu, že když na ni nebudeme sami mít, tak ji můžeme ukončit. Pokud migranty přijmeme do naší země, tak je to na věčné časy, naložíme tak břemeno i dalším generacím, které se dnes bránit nemohou.

Je nutné nalézt odvahu hájit naši zemi, naši kulturu a naše vlastní zájmy a nepodlehnout tlaku a vydírání ze strany Evropské komise a zemí západní Evropy.

Najdou se v naší zemi politici, kteří v sobě naleznou tuto odvahu a vezmou na sebe zodpovědnost?

Epilog

Pokud vás zajímá pohled německé intelektuálky - na situaci v Německu, tak vám doporučuji se podívat na toto video v čase od 6:00 do 18:20 minut. Za ten čas to podle mě stojí.

A ještě jedno krátké video ze sněmu AfD.

Odkazy

(1) Příběh „Simona“, str. 32.

(2) Jan Bureš, Jak přežít ve světě bez práce, Hospodářské noviny, 19. ledna 2016.

Autor: Libor Popovský | úterý 10.10.2017 8:48 | karma článku: 35.91 | přečteno: 1446x

Další články blogera

Libor Popovský

Důvody, proč jsou výsledky letošních amerických prezidentských voleb velmi podezřelé

Článek Patricka Bashama "Reasons why the 2020 Presidential Election is Deeply Puzzling", který vyšel 27. listopadu 2020 v americkém on-line magazínu The Spectator, přeložený mnou a paní Helenou Kolínskou.

6.12.2020 v 13:34 | Karma článku: 38.42 | Přečteno: 1544 | Diskuse

Libor Popovský

Byly prezidentské volby v USA ukradeny?

Článek Soerena Kerna "Was the US Election Stolen?", který vyšel 17. listopadu 2020, přeložený mnou a paní Helenou Kolínskou. Dlouhý článek...

21.11.2020 v 9:16 | Karma článku: 33.32 | Přečteno: 1354 | Diskuse

Libor Popovský

Americké prezidentské volby ještě neskončily

Článek Chrisse Farrella "The Election is Not Over", který vyšel 9. listopadu 2020, přeložený mnou a paní Helenou Kolínskou.

11.11.2020 v 9:14 | Karma článku: 32.71 | Přečteno: 1158 | Diskuse

Libor Popovský

Itálie: Za obranu státních hranic skončíte u soudu

Článek Giulia Meottiho "Italy: Defend National Borders, End Up on Trial", který vyšel 11. října 2020, přeložený paní Helenou Kolínskou a mnou.

27.10.2020 v 9:18 | Karma článku: 34.20 | Přečteno: 818 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Lubomír Stejskal

Izrael: Ke kontroverzi Ben Gvir vs velení IDF

Na pozadí intenzivního jednání o sestavení pravicové národně náboženské vládní koalice hlásí izraelská média vzrůstající napětí mezi některými politiky a částí veřejnosti na jedné a vedením armády na druhé straně.

30.11.2022 v 20:55 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 50 | Diskuse

Karel Trčálek

Nebinární Bidenův poradce ukradl kufr na letišti a dostal padáka

Nebinární Bidenův poradce má smůlu, že žije v USA. Kdyby ten kufr ukradl u nás, dost možná by se stal i českým prezidentem

30.11.2022 v 20:38 | Karma článku: 14.43 | Přečteno: 193 | Diskuse

Karel Trčálek

Dát gól! Dát gól jako Messi! Dát gól a dostat Puškinovu cenu!

Člověk se nesmí bát, když chce gól dát. Strach je míru krach, strach je sémě války, kdežto odvaha je míru zbraň. Nebát se a být na správném místě, to je základ všeho!

30.11.2022 v 18:11 | Karma článku: 11.48 | Přečteno: 162 | Diskuse

Josef Nožička

Když nebinární poradce Bidenovy vlády krade na letišti kufr

Jak je možné, že osobě, která krade na letišti cizí kufr, byl předtím svěřen vysoký post v úřadu americké vlády?

30.11.2022 v 18:04 | Karma článku: 29.75 | Přečteno: 633 | Diskuse

Jan Ziegler

Svobodní Rusové odsuzují barbarské raketové útoky na Ukrajině

Toto neformální sdružení ruských občanů v České republice se jasně postavilo proti terorismu a zločinům svých krajanů na Ukrajině. Tito Rusové opakovaně ve svých prohlášeních odsuzují agresivní akce Kremlu. To jsou dobré zprávy.

30.11.2022 v 17:42 | Karma článku: 14.74 | Přečteno: 161 | Diskuse
Počet článků 235 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1732

Douglas Murray: „Pokud nemáte kontrolu nad svými hranicemi, nemáte smysluplné imigrační zákony a nemáte právo nepouštět lidi do vaší země, tak vlastně žádnou vlastní zemi nemáte."

Douglas Murray: „Ke konci života většiny dnešních obyvatel Evropa už nebude Evropou a její národy ztratí to jediné místo na světě, jež nazývaly svým domovem."

„Tam, kde začíná ideologie, končí zdravý rozum."

Ivan Trojan si s manželkou vypořádal majetek, bulvár spekuluje o rozvodu

Ivan Trojan (58) a Klára Pollertová-Trojanová (51) si v září podle veřejně dostupných dokumentů vypořádali společný...

Vsadil na neobvyklý nápad, už má 35 zaměstnanců a rostou i do světa

Lukáš Legát začal podnikat před devíti lety. Z původně garážové firmy je dnes společnost s pětatřiceti zaměstnanci,...

Raketa byla Ukrajince, nebo Rusa? rýmuje Nohavica na kanálu Bobošíkové

Problematiku rakety dopadlé na polské území zpracoval ve své nové písni Jaromír Nohavica. „Ta raketa byla Ukrajince,...

Otec zavelel, šetříme! Rodina vypnula elektřinu a topí jednou týdně

Zvyšování cen energií nutí lidi k nečekaným rozhodnutím. Jedna rodina z Londýna se rozhodla vrátit do minulosti. Šetří,...

Na Účastníky zájezdu už se mě ptaly i moje děti, směje se Jitka Kocurová

Moderátorka, příležitostná herečka a 2. vicemiss ČR 1999 Jitka Kocurová se na veřejnosti objevuje sporadicky. Péče o...