Čtvrtek 1. prosince 2022, svátek má Iva
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Čtvrtek 1. prosince 2022 Iva

Evropa: Protikřesťanské útoky dosáhly v roce 2019 rekordního počtu

11. 05. 2020 9:15:18
Článek Soerena Kerna "Europe: Anti-Christian Attacks Reach All-Time High in 2019", který vyšel 1. ledna 2020, přeložený mnou a paní Helenou Kolínskou.
 • Otázce protikřesťanského vandalismu věnují evropská média svoji pozornost jen velmi zřídka. Situace se změnila v únoru 2019, kdy vandalové během dvou týdnů napadli devět kostelů. Poté se toto téma objevilo na titulních stranách novin v dubnu 2019, kdy vzplála kultovní katedrála Notre-Dame v Paříži. Od té doby je však opět ticho po pěšině.
 • „Snaha zničit nebo poškodit křesťanské budovy je snahou ́skoncovat s minulostí ́...“ – Poslankyně strany Republikáni Annie Genevard v rozhovoru pro deník Le Figaro, 2. dubna 2019.
 • „I lidé, kteří nebyli křesťany, v minulosti respektovali duchovní hodnoty. Čelíme vážnému ohrožení náboženské svobody: Sekularismus nesmí být odmítnutím náboženského vyznání, ale zásadou neutrality, která dává každému svobodu vyjádřit svou víru.“ – Biskup diecéze Fréjus-Toulon Dominique Rey v rozhovoru pro časopis Il Timone, 5. srpna 2019.
 • „Jsme svědky konvergence laicismu - koncipovaného jako sekularismus, který odsunuje víru pouze do soukromé sféry a kde je každé náboženské vyznání banální a stigmatizované - se silně rozvíjejícím se islámem, který útočí na nevěřící a na ty, kdo odmítají Korán. Na jedné straně jsou křesťané v mainstreamových médiích zesměšňováni... a na druhé straně sílí islámský fundamentalismus. Tyto dvě věci spolu bohužel souvisí.“ — Biskup diecéze Fréjus-Toulon Dominique Rey v rozhovoru pro časopis Il Timone, 5. srpna 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celou západní Evropou se šíří nepřátelství proti křesťanům. V průběhu roku 2019 byly v západní Evropě úmyslně napadány kostely a křesťanské symboly.

Gatestone Institute přezkoumal tisíce novinových zpráv, policejních záznamů, parlamentních vyšetřování, příspěvků v sociálních médiích a specializovaných blogů z Británie, Francie, Německa, Irska, Itálie a Španělska. Výsledkem tohoto výzkumu je zjištění (viz přílohy níže), že v průběhu roku 2019 bylo v Evropě poničeno, podpáleno, vyrabováno a počmáráno přibližně 3 000 křesťanských kostelů, škol, hřbitovů a památek – a rok 2019 se tak stal z tohoto pohledu rekordním.

Ničení křesťanských svatostánků je nejčastější ve Francii, kde jsou podle vládních statistik poničeny, znesvěceny nebo vypáleny v průměru tři církevní památky (kostely, školy, hřbitovy a památky) denně. V Německu dochází podle policejních záznamů průměrně ke dvěma útokům na křesťanské kostely za den.

Útoky na křesťanské kostely a symboly jsou běžné také v Belgii, Británii, Dánsku, Irsku, Itálii a Španělsku. Útoky se týkají převážně římskokatolických budov a symbolů, i když v Německu jsou cílem útoků také protestantské kostely.

Pachatelé protikřesťanských útoků — mezi něž patří žhářství, defekace, znesvěcení, rabování, posměšné čmáranice, profanace, satanismus, krádeže, močení a vandalismus — jsou jen zřídka chyceni. A když jsou zadrženi, tak policie a média často cenzurují informace o jejich totožnosti a etnickém původu. Úřady často sdělí, že podezřelí trpí duševními poruchami a v důsledku toho většinou nejsou protikřesťanské útoky klasifikovány jako zločiny z nenávisti.

Ve Francii a Německu se nárůst protikřesťanských útoků shoduje s nedávným masovým přílivem migrantů z muslimského světa. Nedostatek oficiálních statistik o pachatelích a jejich motivech ovšem neumožňuje přesně zjistit, kolik útoků lze přičíst antikřesťanství muslimů a kolik džihádismu.

Naproti tomu ve Španělsku útočí na kostely a kříže převážně anarchisté, radikální feministky a další krajně levicoví aktivisté, kteří, jak se zdá, usilují o trvalé odstranění křesťanství z veřejného prostoru.

Zdá se, že motivy protikřesťanských útoků, které se velmi často setkávají s naprostou lhostejností veřejnosti, se dají rozdělit do čtyř kategorií:

 • Vandalismus. Většina útoků na křesťanské svatostánky v Evropě jsou akty vandalismu. Tyto útoky často postrádají výslovný antikřesťanský záměr, ale tím, že jsou jejich cílem objekty a symboly posvátné křesťanům, přecházejí do profanace a znesvěcení. Z přísně právního hlediska je těžké tyto zločiny stíhat jako zločiny z nenávisti: Podle zákonů většiny evropských zemí musí státní zástupce prokázat, že vandalismus byl konkrétně motivován nepřátelstvím vůči křesťanům a křesťanství.
 • Krádeže. Mnoho útoků má finanční motivy. Ve Francii, Německu i jinde zloději ukradli kostelní zvony, posvátné kovové předměty a dokonce i odpadní trubky zřejmě s cílem prodat tyto předměty do sběren druhotných surovin (kovošrotu). V Británii byla vyrabována téměř polovina všech kostelů zapsaných v Národním historickém seznamu pro Anglii. Mnoho zločinů je přičítáno vysoce organizovaným gangům, které k identifikaci svých cílů používají letecké záběry z dronů, online mapy a GPS a poté si plánují vlastní únikové trasy. Podle památkové agentury Historic England krádežím dominují krádeže kovů, včetně případů odcizení celých střech (z olova - poznámka překladatele) z historických kostelíčků.
 • Politika. Některé útoky jsou politické povahy. Jedná se zejména o útoky proti římskému katolicismu, které některé radikální feministky a radikální sekularisté vnímají jako symbol patriarchální moci a autority. Mezi takové útoky patří počmárání kostelů a církevních a náboženských symbolů politickými graffiti, které bývají z velké části anarchistické nebo feministické povahy. Například v Ženevě ve Švýcarsku byly sochy u Reformační zdi, mezinárodní památky protestantské reformace, poničeny politím barvami tvořícími duhu - symbol LGBT skupin.
 • Náboženství. Mnoho útoků, které se zdají být náboženské nebo duchovní povahy, odráží hluboce zakořeněné nepřátelství vůči křesťanství. Mezi takové útoky patří rozmazávání výkalů na vyobrazeních Ježíše Krista nebo na sochách Panny Marie, Ježíšovy matky. Mezi další útoky patří znečištění nebo krádež hostií (oplatek), o nichž římští katolíci věří, že se po posvěcení promění v tělo Kristovo. Některé z těchto útoků mohou být dílem satanistů, kteří požívají vysvěcené hostie ke svému rituálu Černá mše.

Zdá se, že takové útoky, zejména na podstatu římskokatolického vyznání, mají za cíl zastrašovat nebo obtěžovat katolíky a bránit jim v praktikování jejich víry. Tyto útoky, které splňují definici zločinů z nenávisti, představují přímé ohrožení svobody náboženského vyznání v Evropě, jsou však jen výjimečně trestně stíhány.

Pařížský korespondent španělského deníku ABC Juan Pedro Quiñonero napsal:

„Znesvěcení mají zjevný protikřesťanský charakter. Vandalové, kteří jsou opojení svou zuřivou nenávistí, chtějí dát svým činům jasný protináboženský rozměr. V posledních měsících antisemitské gangy znesvětily židovské hřbitovy a své akce ́podepsaly ́ svastikami. V případě znesvěcení katolických kostelů není vandalismus ́podepsán ́. Tyto činy však za sebe hovoří samy: ohavné zesměšňování postavy Krista na kříži a znesvěcování hlavních oltářů.“

Evropská média, která často úmyslně přehánějí útoky na muslimy, mají sklon bagatelizovat nenávistné útoky proti křesťanům. Otázce protikřesťanského vandalismu věnují evropská média svoji pozornost jen velmi zřídka. Situace se poněkud změnila v únoru 2019, kdy vandalové během dvou týdnů napadli devět kostelů. Poté se toto téma objevilo na titulních stranách novin v dubnu 2019, kdy za nevyjasněných okolností vzplála světoznámá katedrála Notre-Dame v Paříži. Od té doby je však opět ticho po pěšině.

Francouzský večerník Le Monde zpochybnil používání termínu „protikřesťanské činy“ vládou a varoval politiky, aby problém „neinstrumentalizovali“:

„Více než tisíc činů ročně, průměrně tři denně: Je to vysoké číslo, ale co to zahrnuje? Můžeme v této souvislosti skutečně hovořit o ́profanacích ́ - silném termínu - který naznačuje útok na posvátnost svatostánku?“

„Ideologické motivace jsou v menšině: jsou to především krádeže a vandalismus a pachatelé jsou velmi často nezletilí.“

Francouzská poslankyně za středopravicovou stranu Republikáni Annie Genevard vyzvala k parlamentnímu vyšetřování s cílem lépe porozumět povaze a motivacím protikřesťanských útoků. V rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro řekla:

„Nedávno byly na symbolických místech spáchány dva velmi závažné případy vandalismu, které mě velmi šokovaly. Před několika dny došlo k požáru v kostele sv. Sulpicia, kostele, který uchovával pozoruhodná umělecká díla: Škody jdou do milionů eur a umělecká díla jsou nenávratně ztracena! A před časem vandalové vtrhli do baziliky Saint Denis (sv. Denise) a poškodili tam skleněné vitráže v oknech a varhany. Katedrála Saint Denis není jen křesťanským svatostánkem, je to také nekropole francouzských králů! Naše národní historie je zde propletená s našimi křesťanskými kořeny. To, že se někdo odváží zaútočit na tuto památku, je šokující nejen pro křesťany, ale i pro mnoho francouzských občanů, bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení. Každým spáchaným protikřesťanským činem se obracíme zády k historii Francie, která je důvěrné spjata s křesťanstvím.“

„Útok na křesťanskou hrobku nebo kostel bez ohledu na motivaci pachatele je útokem na část naší kolektivní identity, protože křesťanství a jeho památky formovaly naši kulturu, naši historii a ráz naší krajiny. Snaha zničit nebo poškodit křesťanské budovy je snahou ́skoncovat s minulostí ́ a přebudovat svět. V době, kdy vládne bezohledný kulturní relativismus, je tato snaha o to závažnější, že jsou ohroženy některé z našich nejstarších a nejcennějších památek. Civilizace, která popře svoji minulost a odvrátí se od ní, bude ztracena. Myslím si, že je to velmi znepokojivé a je zapotřebí silná politická reakce.“

V rozhovoru s italským časopisem Il Timone biskup diecéze Fréjus-Toulon Dominique Rey uvedl, že útoky proti kostelům v Evropě probíhají v kontextu evropské společnosti poznamenané sekularismem, nihilismem, hédonismem, kulturním a morálním relativismem, konzumerismem a rozsáhlou ztrátou smyslu pro duchovno. Poznamenal:

„V minulosti dokonce i ti, kteří říkali, že nejsou křesťané, žili v kulturním kontextu utvářeném křesťanstvím... kořeny, které naše kultura a naše společnost opustila. Jakmile byly odstraněny naše křesťanské kořeny, které byly naším společným jmenovatelem, tak se lidé obrátili ke komunitářství (communitarianism), což vede k roztříštění společnosti a může vést k velkému zlomu. Abychom našli společné hodnoty a referenční body, musí Evropa znovu postavit do centra své existence své křesťanské kořeny ...“

„Nyní probíhá evoluce skutků profanace proti památkám i proti samotné katolické víře. I lidé, kteří nebyli křesťany, v minulosti respektovali duchovní hodnoty. Čelíme vážnému ohrožení náboženské svobody: Sekularismus nesmí být odmítnutím náboženského vyznání, ale zásadou neutrality, která dává každému svobodu vyjádřit svou víru.“

„Jsme svědky konvergence laicismu - koncipovaného jako sekularismus, který odsunuje víru pouze do soukromé sféry a kde je každé náboženské vyznání banální a stigmatizované - se silně rozvíjejícím se islámem, který útočí na nevěřící a na ty, kdo odmítají Korán. Na jedné straně jsou křesťané v mainstreamových médiích zesměšňováni... a na druhé straně sílí islámský fundamentalismus. Tyto dvě věci spolu bohužel souvisí.“

Francouzský politolog Jérôme Fourquet ve své knize - Francouzské souostroví: Zrození multikulturního a rozděleného národa - ukazuje, jak v souvislosti s masovou migrací z muslimského světa probíhá „dekristianizace“ Francie. Aby dokázal, že odstup Francie od křesťanství je tak dalekosáhlý, že země je nyní již skutečně „postkřesťanská“, tak uvádí rozsáhlé statistické údaje - například, že nedělní mši v kostele navštěvuje pravidelně méně než 5 % Francouzů. Napsal:

„Dekristianizace je na vzestupu a vede ke ́konečné fázi ́ katolického náboženství... Katolické náboženství po staletí hluboce utvářelo kolektivní vědomí a svědomí francouzské společnosti. Dnes je naše společnost jen stínem toho, čím kdysi byla. Velká civilizační změna je v plném proudu.“

Dodatek I: Útoky na kostely a křesťanské symboly v Evropě v roce 2019

Gatestone Institute přezkoumal tisíce novinových zpráv, policejních záznamů, parlamentních vyšetřování, příspěvků v sociálních médiích a specializovaných blogů z Británie, Francie, Německa, Irska, Itálie a Španělska. Výsledkem tohoto výzkumu je zjištění, že v průběhu roku 2019 bylo v Evropě poničeno, podpáleno, vyrabováno a počmáráno přibližně 3 000 křesťanských kostelů, škol, hřbitovů a památek – to je více než pět denně. Rok 2019 byl v Evropě z hlediska nepřátelství proti křesťanství rekordním rokem.

Podezřelé požáry v evropských kostelech v roce 2019:

 • 15. prosince. Saint-Just-en-Bas, Francie. Podezřelý oheň zničil střechu městského kostela z 15. století. Více než tři tucty věřících, kteří byli v budově, když požár vypukl, byli evakuováni. Střecha kostela byla v létě rekonstruována za 200 000 eur.
 • 5. prosince. Lyon, Francie. Žhář založil oheň u dveří kostela svatého Jiří (Saint-Georges).
 • 16. listopadu. Buschhoven, Německo. Žháři založili oheň v katolickém kostele sv. Kateřiny (St. Katharina). Byl to druhý žhářský útok na tento kostel během několika týdnů. Žháři založili oheň také v nedalekém protestantském kostele Smíření (Versöhnungskirche).
 • 13. listopadu. Chios, Řecko. Žháři založili oheň ve třech kostelech ve vesnici Chalkios: Z útoku na kostely Agios Haralambos, Panagia a Agios Petros a Pavlos byli podezřelí ilegální imigranti ubytovaní v táboře vzdáleném 500 metrů od jednoho z těchto kostelů.
 • 12. listopadu. Éauze, Francie. Dva patnáctiletí založili oheň v katedrále v Éauze. Gotický kostel, národní kulturní památka, utrpěl značné škody.
 • 8. listopadu. Lleida, Španělsko. Žháři založili v kostele Sant Joan (sv. Johanky) dva ohně.
 • 20. září. Olivenza, Španělsko. Žháři zapálili hlavní vchod kláštera sv. Jana z Boha (San Juan de Dios). V srpnu byla klášterní kaple počmárána graffiti.
 • 10. října. Neapol, Itálie. Žháři založili oheň v historické bazilice San Giovanni Maggiore.
 • 10. září. Froncles, Francie. Žháři založili oheň v kostele sv. Josefa (Saint-Joseph).
 • 9. září. Witzenhausen, Německo. Žháři se pokusili podpálit luteránský Kristův kostel (Christuskirche).
 • 4. září. Wimbotsham, Anglie. Kostel Panny Marie (St. Mary the Virgin Church), historický kostel ve Wimbotshamu, vyhořel. Kostel, původně postavený v roce 1175, byl „100% zničen“ a veškeré zařízení kostela bylo zničeno, včetně oltářního stolu z roku 1638. „Tento požár způsobil nenahraditelné škody a náklady na opravu kostela budou značné,“ řekl Peter Aiers z Církevního památkového ústavu (Churches Conservation Trust). Vyšetřování příčiny požáru stále pokračuje.
 • 30. srpna. Wildeshausen, Německo. Žháři zapálili katolický kostel sv. Petra (St. Peter Kirche) a způsobili škodu za více než 100 000 eur.
 • 21. srpna. Rheine-Schotthock, Německo. Žháři se pokusili podpálit katolický kostel sv. Ludgera (St. Ludgeruskirche). 6. srpna se do tohoto kostela vloupali zloději.
 • 24. srpna. Saint-Amand-sur-Sèvre, Francie. V kostele sv. Amanda (Saint-Amand), který pochází z 11. století, vypukl podezřelý požár.
 • 30. července. Bad Schussenried, Německo. Žhář založil oheň v kostele v Schussenriedském opatství, v bývalém klášteře založeném v roce 1183.
 • 29. července. Kippenheim, Německo. V katolickém kostele sv. Mauricia zapálil žhář zpěvníky.
 • 19. července. Hyvinkää, Finsko. Žháři zapálili Starý kostel. Kostel se podařilo zachránit, ale sousední sklad byl zcela zničen.
 • 30. června. Bourg-Achard, Francie. Žháři zapálili varhany v místním kostele. Varhany byly úplně zničeny. 26. června podpálili žháři v tomto kostele oltářní ubrus. Kostel je od té doby uzavřen.
 • 12. června. Vídeň, Rakousko. Žháři založili oheň v dominikánském kostele sv. Rotundy (St. Rotunda). Jeden z turistů oheň uhasil svěcenou vodou.
 • 1. června. Ankum, Německo. V kostele sv. Mikuláše (St.-Nikolaus-Kirche) založili žháři dva ohně.
 • 24. května. Londonderry, Severní Irsko. Kostel svaté Rodiny (Holy Family Church) v Ballymagroarty byl zapálen a zcela zničen. Na záběrech z kamerového systému je vidět skupina neidentifikovaných výrostků zapalujících oheň.
 • 16. května. Nordhausen, Německo. Žháři zapálili historický kostel sv. Blasie postavený ve 12. století. Vstupní hala kostela vyhořela.
 • 21. dubna. Eyguières, Francie. Podezřelý požár poškodil zpovědnici kostela Notre-Dame de Grace.
 • 15. dubna. Paříž, Francie. Kultovní katedrála Notre-Dame (Naší Paní, Panny Marie, chrám Matky Boží) z 12. století byla zničena podezřelým požárem.
 • 19. dubna. Heek, Německo. Vandalové se pokusili podpálit kostel v Nienborgu.
 • 19. března. Senigallia, Itálie. Žhář se dvakrát pokusil zapálit katedrálu San Pietro.
 • 17. března. Paříž, Francie. Podezřelý požár zničil vchod do kostela svatého Sulpicia, druhého největšího kostela v Paříži. Policie uvedla, že oheň byl založen úmyslně.
 • 5. března. Skegness, Anglie. Při žhářském útoku byl poškozen kostel sv. Matouše (St. Matthew's Church).
 • 21. února. Hellenthal, Německo. Žhář zapálil luteránský kostel Trinitatis. Střecha kostela byla zcela zničena.
 • 29. ledna. Sainte-Foy-Lès-Lyon, Francie. Čtyřicetiletý muž s bohatým trestním rejstříkem byl zatčen při pokusu podpálit kostel sv. Fides z Agen (Saint Foy). Muž byl převezen na psychiatrické oddělení.
 • 20. ledna. Almería, Španělsko. Žháři se pokusili podpálit poustevnu Torregarcía. Žháři se pokusili tuto kapli podpálit již 11. ledna.
 • 17. ledna. Grenoble, Francie. Požár úplně zničil kostel sv. Jakuba (Saint Jacques). Zůstala stát jen zvonice. Policie původně dospěla k závěru, že požár byl způsoben elektrickým zkratem na půdě kostela. 8. října však místní prokurátor Eric Vaillant řekl, že oheň úmyslně založila anarchistická skupina, ačkoliv pachatelé ještě nebyli identifikováni.
 • 10. ledna. Rovereto, Itálie. Žháři se pokusili podpálit kostel sv. Rocha (San Rocco). Útok byl považován za reakci na odpor katolické církve proti potratům.

Útoky na křesťanské historické památky v Evropě v roce 2019:

 • 5. prosince. Valdecilla, Španělsko. Vandalové zničili kamenný kříž z 16. století v kostele Solares-Valdecilla. Čtrnáctiletému vandalovi zlomil padající kámen nohu.
 • 4. listopadu. Oloron-Sainte-Marie, Francie. Zloději prorazili autem dveře katedrály ve městě Oloron-Sainte-Marie, která je na seznamu světového dědictví UNESCO, a ukradli stříbro, monstrance, kalich a liturgická roucha z 16. století. Starosta Hervé Lucbéreilh řekl: „Je to velká ztráta. Některé kusy jsou jedinečné, jako monstrance svatého Grata, a žádné pojištění je nenahradí. Zloději byli očividně znalci... ukradli jen ty nejcennější předměty, které pocházejí z 16. století. Kromě tržní hodnoty ukradených věcí obyvatelé přišli i o část své historie a svého dědictví.“
 • 16. října. Bois-de-Céné, Francie. Tři teenageři byli zatčeni za krádež relikvií z kostela v Bois-de-Céné, národní historické památky, která pochází ze 14. století.
 • 9. září. Sevilla, Španělsko. Vandalové zničili historický kříž známý také jako Kříž inkvizice u radnice. Starosta Juan Espadas odsoudil „naprosto nevysvětlitelnou vandalskou destrukci“ „klenotu historického dědictví Sevilly.
 • 19. srpna. Brue-Auriac, Francie. Zloději ukradli z románské kaple bronzový zvon vážící 85 kg. Starosta André Rousselet uvedl, že věří, že zvon byl roztaven a kov byl prodán, zloději by tak vydělali až 500 eur.
 • 19. července. Ginasservis, Francie. Zloději ukradli dva zvony ze dvou kaplí v obci. 80 kg vážící zvon z kaple svatého Damase (Chapelle Saint-Damase) pochází z roku 1867; 53kg vážící zvon z kaple Kajícníků (Chapelle des Pénitents) pochází z roku 1737. Druhá kaple je klasifikována jako národní historická památka. Starosta obce Hervé Philibert řekl, že zvony byly pečlivě odstraněny. Řekl, že věří, že účelem krádeže je „další prodej sběrateli“.
 • 27. února. Hochheim, Německo. Vandalové vyplenili římskokatolický kostel svatého Petra a Pavla (Kirche St. Peter und Paul), ikonickou památku postavenou v roce 1730. V lednu 2016 byl kostel zapálen žhářem a požár způsobil škody za více než půl milionu eur.
 • 26. února. Hannover, Německo. Zloděj rozbil okna středověkého Křížového kostela (Kreuzkirche) vysvěceného v roce 1333.
 • 23. února. Dublin, Irsko. 36letý dublinský občan Brian Bridgeman znesvětil několik mumií v kostele sv. Michana z roku 1095. Vloupal se do krypty kostela a pohnul hlavou mumie jeptišky, která žila před 400 lety. Oddělil od 800 let staré mumie křižáka hlavu a odnesl ji pryč. Hlavu později našla policie a vrátila ji zpět do kostela. Bridgeman, který byl identifikován ze záznamu kamerového systému a k činu se přiznal, byl odsouzen k 28 měsícům vězení. „To, že je někdo schopný něco takového udělat, je smutné pro náš kostel i pro lidstvo,“ řekl arciděkan David Pierpoint.
 • 5. února. Lavaur, Francie. Dva teenageři znesvětili katedrálu sv. Alana [z Lavauru] (Cathédrale St. Alain), jejíž historie sahá až do 13. století. Potom zapálili betlém, který zde byl ještě od Vánoc. Kouř z požáru způsobil v katedrále, která právě prošla pět let trvající rekonstrukcí za mnoho milionů eur, rozsáhlé škody. Teenageři byli identifikováni prostřednictvím záznamu kamerového systému.
 • 18. ledna. Minden, Německo. Vandalové rozbili vitrážové okno luteránského kostela sv. Simeona (St. Simeonis), který byl vysvěcen v roce 1214. V listopadu 2018 byl na fasádu kostela načmárán nápis; v březnu 2017 vandalové rozbili vitrážové okno z 19. století.
 • 10. ledna. Ripley, Anglie. Zloději ukradli olověnou střechu kostela Všech svatých (All Saints Church), historické památky z roku 1390. Během krádeže zloději rozsáhle poškodili kamenné parapety. Škoda byla odhadnuta na desítky tisíc liber.

Znesvěcení hřbitovů v Evropě v roce 2019:

 • 23. prosince. Villeroux, Belgie. Na místním hřbitově bylo znesvěceno více než tucet hrobů. Náhrobky byly převrženy a kříže byly rozbity.
 • 14. prosince. Aron, Francie. Vandalové znesvětili 30 hrobů na místním hřbitově. Rozbili kříže, ukradli mramorové desky a také sochu Ježíše Krista.
 • 30. listopadu. Saint-Priest-la-Prugne, Francie. Místní hřbitov byl vypleněn.
 • 24. listopadu. Buré, Francie. Byl znesvěcen místní hřbitov. Náhrobky byly převrženy a kříže byly rozbity.
 • 27. října. Zabrze Helence, Polsko. Na hřbitově Požehnané Panny Marie bylo zničeno celkem 29 náhrobků a 22 křížů.
 • 30. srpna. Vals-près-le-Puy, Francie. Ve třech různých hřbitovech ve městě byly převráceny náhrobky. Policie uvedla, že tyto činy nebyly nábožensky motivované.
 • 21. července. Severní Jutsko, Dánsko. Na Hadsundově hřbitově nasprejoval 45letý muž na 87 náhrobních kamenů číslo „666“.
 • 20. června. Evesham, Anglie. Vandalové poničili náhrobky na hřbitově farního kostela sv. Ondřeje (St. Andrews Parish Church Cemetery) nasprejovaním satanských křížů. 16. června vandalové znesvětili na stejném hřbitově více než 100 hrobů.
 • 14. února. Madrid, Španělsko. Na hřbitově katedrály Almudena byly náhrobky poničeny barvou a nápisy.
 • 6. února. Kamień Krajeński, Polsko. Vandalové vyplenili místní hřbitov. Náhrobky byly zničeny, kříže byly povaleny na zem a socha Ježíše byla poničena.

Močení, defekace a exhibicionismus na křesťanských místech v Evropě v roce 2019:

 • 20. listopadu. Tarbes, Francie. Vandalové vyplenili kostel sv. Jana (Saint-Jean). Rozrazili dveře, rozbili sochy a spálili kostelní zpěvníky. Také se vymočili a vykáleli na podlahu kostela a jako toaletní papír použili stránky z Bible a kostelních zpěvníků.
 • 27. října. Moncoutant-sur-Sèvre, Francie. Pět dospívajících poničilo místní kostel. Vymočili se do zpovědnic a do kropenek a zapálili oltářní ubrusy a kostelní zpěvníky.
 • 28. srpna. Montefiascone, Itálie. Kostel Madonny dell'Arco (Má Paní z Arku) byl vybaven bezpečnostními kamerami poté, co vandalové po celém kostele zanechali lidské výkaly, zvratky, kondomy, cigarety a plechovky od piva. Kostel, jehož vznik se datuje do roku 1796, byl také posprejován satanistickými symboly.
 • 25. srpna. Argenthal, Německo. Exhibicionista se vystavil věřícím během katolické mše.
 • 20. srpna. Giovo, Itálie. Dveře kostela Nanebevzetí Panny Marie (Santa Maria Assunta) v obci Verla byly potřísněny lidskými výkaly.
 • 1. srpna. Crebio, Itálie. Kostel svatého Antonína (Sant Antonio) byl znesvěcen exkrementy, které byly rozmazané na dveřích, schodech, zdech a v kropenkách na svěcenou vodu.
 • 26. července. Jaén, Španělsko. 18letý muž se vykálel před oltářem římskokatolického kostela Panny Marie (Naší paní) z Fuensanty (Santuario de Nuestra Seňora de la Fuensanta) ve městě Villanueva del Arzobispo (v provincii Jaén) a potom svými výkaly potřísnil sochu Ježíše Krista. Tento čin byl zachycen bezpečnostním kamerovým systémem.
 • 31. května. Lahntal-Caldern, Německo. Vandalové se vloupali do luteránského kostela sv. Mikuláše (Nikolaikirche), zapálili Bibli a zpěvník a zanechali po sobě u vchodu hromádku lidských výkalů.
 • 17. května. Großholbach, Německo. Vandalové vyplenili katolický farní kostel Nejsvětější Trojice (Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit), podpálili sochu Ježíše a vymočili se na lavice. „Způsobilo nám to velkou bolest,“ řekl starosta Michael Kohlhass. "Tady byly bezcitně pošlapány naše hodnoty."
 • 5. února. Nîmes, Francie. Vandalové se vloupali do kostela Notre Dame des Enfants (Naše Paní s dětmi), vylomili dvířka tabernáklu s eucharistií, rozházeli po podlaze posvěcené hostitele a potřísnili svými výkaly zdi uvnitř i vně kostela.

Anarcho-feministicko-satanistické a politicky motivované útoky na kostely v Evropě v roce 2019:

 • 5. prosince. Mnichov, Německo. Čtyři kostely v mnichovské oblasti byly počmárány politickými nápisy.
 • 27. listopadu. Mordelles, Francie. Kostel sv. Petra (Saint-Pierre) byl počmárán anarchistickými nápisy.
 • 26. listopadu. Rennes, Francie. Vandalové posprejovali kostel Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (Panny Marie Dobré Zprávy) satanistickými nápisy.
 • 13. listopadu. Segovia, Španělsko. Kostel sv. Augustina (San Agustín), který pochází z 16. století, byl posprejován anarchistickými nápisy. K odpovědnosti za tento vandalský čin se přihlásila „antifašistická“ skupina Yesca.
 • 18. srpna. Singen, Německo. Vandalové posprejovali fasádu katolického kostela Ježíšova srdce (Herz-Jesu-Kirche) modrou barvou a nastříkali na ni číslo "666".
 • 19. června. Londýn, Anglie. Vandalové založili ohně před dveřmi čtyř kostelů ve východním Londýně. Ve všech čtyřech kostelech byly na dveře naškrábány okultní symboly a nápisy včetně pentagramů, spirál, čísla 666 a slova „peklo“.
 • 8. března. Madrid, Španělsko. Kostel sv. Moniky (Santa Mónica) ve městě Rivas Vaciamadrid byl na Mezinárodní den žen posprejován antikatolickými a radikálními feministickými nápisy.
 • 8. března. Logroño, Španělsko. Katedrála Santa María de la Redonda byla znesvěcena feministickou propagandou.
 • 8. března. Sevilla, Španělsko. Stěna kostela sv. Rocha (San Roque) byla počmárána anarcho-feministickým nápisem.
 • 8. března. Valladolid, Španělsko. Radikální feministky se vloupaly do arcibiskupství ve Valladolidu.
 • 5. března. Reichstett, Francie. Vandalové rozbili vitrážová okna katolického kostela a na stěny kostela načmárali nápisy „666“ a „Satan“.
 • 4. března. Alicante, Španělsko. Satanisté provedli okultistický obřad před evangelickým kostelem. Následně počmárali vstup do kostela satanistickými graffiti.
 • 22. února. Katowice, Polsko. Satanistickým graffiti byly počmárány čtyři místní kaple a kostely.
 • 31. ledna. Vendôme, Francie. Zloději se vloupali do kostela Madeleine (l'église de la Madeleine) a ukradli dřevěný tabernákl, v němž bylo ciborium a posvěcené hostie. „Posvěcené hostie se někdy používají během rituálů černé magie,“ řekl otec Pierre Cabarat. "Tato krádež je znesvěcením a útokem na naši křesťanskou komunitu."
 • 16. ledna. Córdoba, Španělsko. Budova římskokatolické školy Santa Victoria de Córdoba byla posprejována anarchistickými nápisy.

Útoky na betlémy a jesličky v Evropě v roce 2019:

 • 25. prosince. Ourense, Španělsko. Městské jesličky byly poničeny a soška Ježíška byla ukradena. Stejné jesličky byly poničeny již 21. prosince.
 • 19. prosince. Dijon, Francie. V kostele Notre-Dame (Naší Paní, Panny Marie, Matky Boží) byly poničeny jesličky.
 • 18. prosince. Saint-Éloy-les-Mines, Francie. Obecní jesličky byly poničeny. Starostka Marie-Thérèse Sikora řekla: „Jsme stále židovsko-křesťanská země. Je ubohé zničit jesličky a ostatní dekorace. Děláme to pro děti, ale dnes ráno byly děti před jesličkami smutné.“
 • 17. prosince. Torrelavega, Španělsko. Vandalové vyplenili obecní jesličky a sošce Ježíška usekli hlavu.
 • 16. prosince. Tárrega, Španělsko. Městští radní z krajně levicových stran ERC a CUP rozebrali obecní jesličky, aby „zachovali světský charakter“ obce.
 • 26. listopadu. Vídeň, Rakousko. Z jesliček na Vánočním trhu ve čtvrti Simmering byla dvakrát ukradena soška Ježíška.
 • 1. ledna. Valencie, Španělsko. Ve městě Callosa de Segura byl zničen historický betlém.

Islámské útoky na křesťany a místa spojená s křesťanstvím v Evropě v roce 2019:

 • 6. prosince. Bandol, Francie. Vandalové posprejovali pomník francouzsko-arménského přátelství. Graffiti obsahovalo slovo „Turek“. Ve svém prohlášení město uvedlo: „Starosta a zastupitelé města hluboce odsuzují tento politováníhodný čin, který pošpiňuje pietní vzpomínku na Armény. Arméni se stali v letech 1915 až 1916 obětí brutální genocidy, jejímž důsledkem byl více než milion obětí. Tuto genocidu Francie uznala v roce 2001.“
 • 30. listopadu. Marienthal, Francie. 23letý muž, který tvrdil, že má na sobě sebevražednou vestu, zdemoloval kapli sousedící s klášterem Carmel de Marienthal. Sestra Donata, sestra představená kláštera, řekla: „Přišel za námi mladý muž. Byl úplně klidný. Požádal nás, aby se mohl jít do kaple pomodlit a tam jej najednou popadl amok a začal všechno ničit. Převrátil na zem a poškodil kříž a sochu Nejsvětějšího srdce. Shodil na zem svícny a povalil lavice. Pokusil se zničit oltář. Tady se nic takového nikdy nestalo.“ Státní zastupitelství ve Štrasburku požádalo o psychiatrické vyšetření muže, jehož totožnost nebyla zveřejněna.
 • 27. listopadu. Trondheim, Norsko. Čtyři muslimové pohrozili pouličnímu křesťanskému kazateli smrtí, pokud nepřestoupí na islám.
 • 6. září. Marseille, Francie. Do základní školy La Pauline přišel mladík vyzbrojený nožem, bodl vedoucí jídelny a vykřikl: „Jsem muslim. Dnes zabiju všechny křesťany.„ Alláhu Akbar!“ (Alláh je větší [než váš Bůh!]).
 • 19. června. Graz, Rakousko. 45letý Iráčan se ve městě pokusil podpálit čtyři kostely.
 • 5. května. Toulouse, Francie. Kostel Panny Marie z Tauru (Notre Dame du Taur) byl posprejován nápisy „Alláhu Akbar!“ (Alláh je větší [než váš Bůh]!)
 • 21. dubna. Řím, Itálie. Maročan pobodal Gruzína kvůli tomu, že měl na krku pověšený křížek. Zas*aný italský katolík,“ řval Maročan, když se snažil muži podříznout hrdlo. K incidentu došlo poblíž římského hlavního nádraží Termini.
 • 17. dubna. Sevilla, Španělsko. 23letý marocký džihádista plánoval útok na průvody Svatého týdne.
 • 1. dubna. Hendaye, Francie. Tři libanonští mladíci poničili mateřskou školku sv. Vincenta. Vyplenili osm tříd, rozmlátili počítače a posprejovali stěny a podlahy.

Dodatek 2: Útoky na kostely a křesťanské symboly v jednotlivých evropských zemích v roce 2019

1. Francie

Francouzská vláda zaznamenala v roce 2018 celkem 1 063 protikřesťanských útoků, ve srovnání s 1 038 útoky v roce 2017 a 949 v roce 2016. Podle ministerstva vnitra počet útoků mezi lety 2008 a 2016 vzrostl o 245 %. Ministerstvo vnitra uvedlo, že ze všech útoků na svatostánky všech náboženství je přibližně 90 % útoků protikřesťanských.

Tento trend nevykazuje žádné známky poklesu. Podle údajů, které sestavil šéfredaktor blogu Observatory Christianophobia Daniel Hamiche došlo ve Francii v roce 2019 k více než 1 000 protikřesťanských útoků. Hamiche je neochvějným kronikářem ničení křesťanského dědictví ve Francii. Gatestone Institute také nahlédl do stovek celostátních a lokálních novin, desítek blogů, specializovaných webových stránek a policejních záznamů. Následuje několik příkladů protikřesťanských útoků v roce 2019:

 • Billy-sous-Mangiennes, 20. prosince. Vandalové zničili vitrážová okna v kostele Saint-Loup.
 • Aire-sur-l'Adour, 19. prosince. Muž podpálil oltář v katedrále sv. Jana Křtitele (Saint-Jean-Baptiste).
 • Amiens, 16. prosince. Vandalové zničili sochu Panny Marie Lurdské (Notre-Dame-de-Lourdes) v katedrále v Amiens.
 • La Douze, 11. prosince. Zloději ukradli měděné trubky z kostela Saint-Pierre-ès-Liens, gotického kostela ze 14. století.
 • Châtillon-sur-Seine, 4. prosince. Zloději se vloupali do kostela sv. Mikuláše (Saint-Nicolas).
 • Rennes, 24. listopadu. Zloději se během jedné noci vloupali do dvou kostelů. V kostele Notre-Dame-en-Saint-Melaine i v bazilice Saint-Sauveur byly odcizeny pokladničky na dary pro kostel.
 • Avolsheim, 23. listopadu. Vandalové posprejovali grottu (jeskyni) kostela Dompeter (l'église du Dompeter) v obci Avolsheim, jednoho z nejstarších kostelů v Alsasku.
 • Porto-Vecchio, 21. listopadu. Vandalové znesvětili sochy umístěné pod širým nebem u kostela sv. Cypriána (San Ciprianu)
 • Tournissan, 16. listopadu. Zloději vyplenili kostel sv. Adriana (Saint-Adrien). Poté místo ve snaze odstranit stopy DNA postříkali žíravinou.
 • Marseille, 9. listopadu. Vandalové posprejovali Misijní kříž Červeného kříže stojící u zdi kostela sv. Patrika (Saint-Patrice). V roce 2019 byl kříž posprejován celkem šestkrát.
 • Tonnay-Charente, 9. listopadu. Vandalové znesvětili kostel sv. Štěpána (Saint-Etienne). Shodili kříže, poškodili dvířka tabernáklu, rozházeli po zemi hostie a ukradli schránku s hostiemi.
 • Carentan-les-Marais, 5. listopadu. Vandalové se vloupali do kostela Naší Paní (Notre-Dame). Stejný kostel byl poničen také v červenci 2019.
 • Clermont-Ferrand, 21. října. Tři teenageři vyplenili kostel Notre-Dame de Prospérité de Montferrand.
 • Renazé, 14. října. Zloději se vloupali do kostela Renazé a ukradli tabernákl, ve kterém byly uloženy posvěcené hostie.
 • Veynes, 13. září. Vandalové znesvětili kostel svatého Spasitele (Saint Sauveur) a ukradli ciborium - kalich, do kterého se při bohoslužbě vkládají posvěcené hostie.
 • Saint-Christol-de-Rodières, 7. září. Vandalové znesvětili kostel sv. Kryštofa (Saint Christophe) a ukradli ciborium.
 • Les Houches, 24. srpna. Vandalové se vloupali do kostela Saint-Jean-Baptiste a převrátili v něm lavice, rozbili okna, zničil zpovědnici a na stěny nasprejovali protináboženské urážky.
 • Clermont, 14. srpna. Vandalové znesvětili kostel svatého Samsona (Saint-Samson). Rozházeli hostie po podlaze a ukradli ciborium.
 • Compiègne, 10. srpna. Vandalové znesvětili kostel svatého Eligia (Saint Éloi) a ukradli ciborium a další liturgické předměty.
 • Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 17. července. 44letý muž byl zatčen za poničení několika kostelů v kraji. Usekl hlavu několika křesťanským sochám, včetně sochy Ježíše Krista, rozbil okna z vitrážového skla a zničil malby. Policie odmítla „antikřesťanský motiv“, protože muž „tento čin spáchal sám a neměl jej předem promyšlený.“
 • Bois de Cené, 4. dubna. Vandalové vyplenili kostel svatého Štěpána (Saint-Etienne).
 • Uffholtz, 30. března. Vandalové zničili kříž.
 • Péronne, 27. března. 40letý muž byl zatčen za to, že ukradl nejméně 30 předmětů z kostela svatého Jana Křtitele (Saint Jean Baptiste).
 • Štrasburk, 11. března. Vandalové vyplenili katolický kostel svatého Ludvíka de la Robertsau (St. Louis de la Robertsau).
 • Angoulême, 9. března. Vandalové vyplenili evangelický kostel Naděje a života a způsobili škody za více než 10 000 eur. Cílem tohoto vandalského útoku bylo „znečištění modlitebny a zmaření a zabránění konání bohoslužeb“, řekl pastor Joseph Miall.
 • Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 25. února. Vandalové vyplenili dva kostely: kostel svatého Jiljí (Saint-Gilles) a kostel svatého Kříže (Saint-Croix). Převrátili sochy a rozbili vitrážová okna.
 • Maisons-Laffitte, 10. února. Vandalové vyplenili kostel sv. Mikuláše (Saint Nicolas).
 • Dijon, 9. února. Vandalové znesvětili kostel Notre Dame (Naší paní, Panny Marie, Matky Boží) a ukradli posvěcené hostie.
 • Houilles, 4. února. Vandalové vyplenili kostel sv. Mikuláše (Saint-Nicolas) a zničili sochu z 19. století. Byl to třetí útok na tento kostel v průběhu deseti dnů.
 • Lusignan, 3. února. Zloději se vloupali do kaple sv. Anny (Sainte-Anne), násilím otevřeli tabernákl, ukradli ciborium a rozházeli po podlaze posvěcené hostie.

2. Německo

 • Aue-Bad Schlema, 25. prosince. Farník byl ubodán k smrti, když se pokusil zastavit rvačku mezi syrským a íránským migrantem.
 • Mettlach, 23. prosince. Vandalové vyplenili kostel sv. Martina (Pfarrkirche Sankt Martin).
 • Schwenningen, 23. září. Vandalové vyplenili katolický kostel svatého Františka a Nanebevzetí Panny Marie (Franziskus-Mariä Himmelfahrt Kirche).
 • Herxheim, 13. září. Vandalové poškodili vstupní dveře katolického kostela Nanebevzetí Panny Marie.
 • Goch, 12. září. Zloději násilně vytrhli měděné vodovodní potrubí ze zdi katolického kostela svaté Maří Magdalény (Maria Magdalena-Kirche) a ukradli jej.
 • Iserlohn, 11. září. V katolickém kostele svaté Gertrudy (GertrudisKirche) zloději odmontovali a ukradli měděné dešťové svody.
 • Coesfeld, 11. září. Vandalové se vloupali do katolického kostela sv. Lamberta (St.-Lamberti-Kirche) a nalili smradlavou kapalinu do svěcené vody.
 • Sulingen, 9. září. Zloději se vloupali do luteránského kostela svatého Mikuláše (St. Nicolai-Kirche).
 • Koblenz, 9. září. Zloději se vloupali do Nového apoštolského kostela (die Neuapostolische Kirche).
 • Weilburg, 8. září. Zloději se vloupali do kostela na ulici Limburger Straße.
 • Neustadt / Orla, 8. září. Zloději se vloupali do kostela a ukradli majetek v hodnotě 1 000 eur.
 • Lahr, 6. září. Zloději se vloupali do římskokatolického kostela Petra a Pavla (Peter und Paul Kirche).
 • Kusel, 5. září. Vandalové rozbili okna protestantského kostela.
 • Kirchhatten, 4. září. Vandalové poškodili majetek v kostele svatého Ansgara.
 • Runkel, 3. září. Vandalové vyplenili kostel Svatého Ducha (Kirche Heilig Geist).
 • Eisenach, 3. září. Vandalové posprejovali v katolickém kostele bílou barvou sochu sv. Alžběty.
 • Gosheim, 3. září. Vandalové se vloupali do Längenbergské kaple (Längenbergkapelle).
 • Apolda, 2. září. Zloději odmontovali a ukradli asi 4 metry svodu od hromosvodu z katolického kostela sv. Bonifáce.
 • Velen-Ramsdorf, 1. září. Vandalové posprejovali fasádu katolického kostela sv. Walburgy (Walburgiskirche).
 • Pirmasens, 31. srpna. Vandalové vyplenili kostel Lutherkirche. Celková škoda se odhaduje na 5 000 eur.
 • Clingen, 30. srpna. Zloději ukradli postavený párty stan připravený u luteránského kostela sv. Gumberta na farní slavnost.
 • Kevelaer-Winnekendonk, 29. srpna. Zloději odmontovali a ukradli měděné trubky z katolického kostela sv. Antonína (St. Antonius Kirche).
 • Mettmann, 29. srpna. Zloději se vloupali do katolického kostela sv. Johana (St. Johannes).
 • Stuttgart-Möhringen, 25. srpna. Zloději se vloupali do kostela a mateřské školky.
 • Bochum, 24. srpna. Zloději se vloupali do kostela sv. Petra a Pavla (Kirche St. Peter und Paul).
 • Altenhagen, 21. srpna. Zloději se vloupali do luteránského kostela a pokusili se ukrást kovové píšťaly z varhan, aby je prodali jako kovový šrot.
 • Ganderkesee, 19. srpna. Zloději se vloupali do katolického kostela sv. Hedviky (St. Hedwig Kirche).
 • Ostbevern, 19. srpna. Vandalové znesvětili katolický kostel sv. Ambrosia (St. Ambrosius Kirche); vandalové tento kostel navštívili i o den dříve.
 • Bad Waldsee, 18. srpna. Vandalové nasprejovali na stěnu katolického kostela sv. Petra (Kirche „St. Peter”) nápis „Bůh je mrtvý“.
 • Herne, 18. srpna. Zloději se vloupali do luteránského kostela Cranger Kirche.
 • Kirchhundem, 17. srpna. Vandalové se vloupali do katolického farního kostela sv. Petra a svatého Pavla (Pfarrkirche St. Peter and St. Paul).
 • Greven-Reckenfeld, 16. srpna. Vandalové rozbili okna katolického kostela sv. Františka (St. Franziskus).
 • Brakel, 16. srpna. Vandalové se vloupali do katolického kostela sv. Michaela (St. Michael Kirche).
 • Bösensell, 16. srpna. Zloději se vloupali do kostela a ukradli ze schránky prosebné dopisy věřících.
 • Rheine-Schotthock, 6. srpna. Zloději se vloupali do katolického kostela sv. Ludgera (Ludgeruskirche).
 • Lahn, 13. srpna. Muž se vloupal do katolické kostela sv. Martina (St. Martinus Kirche) a pokusil se ukrást peníze.
 • Gevelsberg, 12. srpna. Zloději vstoupili do katolické farnosti sv. Engelberta (Katholische Kirchengemeinde Sankt Engelbert) a ukradli tabernákl - skříňku s posvěcenými hostiemi.
 • Karlsruhe, 12. srpna. Zloděj se pokusil ukrást peníze z pokladničky na dary v katolickém kostele sv. Štěpána (St. Stephanskirche).
 • Greiz, 11. srpna. Vandalové se vloupali do kostela Gottesackerkirche v ulici Friedhofstraße.
 • Zell im Wiesental, 10. srpna. Zloději vykradli evangelický kostel.
 • Lauenbrück, 31. července. Zloději se vloupali do protestantské farnosti Martina Luthera (Martin-Luther-Kirchengemeinde); poškodili okna a dveře a ukradli peněžní dary.
 • Heiden, 23. července. Vandalové napadli evangelický kostel sv. Pavla (St. Paulus Kirche). Rozbili okna, posprejovali stěny a zničili nábytek.
 • Lübbecke, 5. července. Vandalové se vloupali do luteránského kostela sv. Mikuláše (St. Nikolaus Kirche). Kostel se stal terčem opakovaných útoků a existují obavy, že vandalismus vyústí až v jeho podpálení.
 • Albstadt-Ebingen, 9. června. Vandalové vyplenili svatyni sv. Josefa (St. Josef Kirche).
 • Esslingen, 31. května. Zloději se vloupali do luteránského kostela Osterfeldkirche v Berkheimu a ukradli majetek v hodnotě 1 000 eur.
 • Löffingen, 24. května. Vandalové vyplenili katolický kostel svatého Michala (St. Michaelskirche). Poškodili nebo zničili obrazy, sochy, oltář a varhany.
 • Kronach, 22. května. Vandalové nasprejovali graffiti na dveře luteránského Kristova kostela (Cristuskirche).
 • Rudolstadt, 7. května. Vandalové posprejovali zdi luteránského městského kostela (Lutheran Stadtkirche).
 • Winnweiler, 6. května. Vandalové se vloupali do římskokatolického kostela Božského Srdce Páně (Herz-Jesu-Kirche), udělali si v něm táborák a počmárali zdi.
 • Hoxel, 5. května. Vandalové rozbili vitrážové okno římskokatolické kaple v Morbach-Hoxelu.
 • Bad Oldesloe, 4. května. Zloděj se vloupal do luteránského kostela Petra a Pavla (Peter-Paul-Kirche) a ukradl bohatě vyřezávaný dřevěný kříž v hodnotě 5 000 eur.
 • Mannheim, 29. dubna. Vandalové vyplenili římskokatolický kostel Panny Marie (Liebfrauenkirche).
 • Kirchberg, 25. dubna. Vandalové nasprejovali graffiti na dveře luteránského kostela sv. Margarety (Margarethenkirche).
 • Wilhelmshaven, 24. dubna. Vandalové rozbili devět oken v kostele v centru města.
 • Ennepetal, 20. dubna. Vandalové rozbili okna římskokatolického kostela Ježíšova Srdce (Herz Jesu Kirchengemeinde).
 • Dillenburg, 14. dubna. Vandalové vyplenili římskokatolický kostel Ježíšova Srdce (Herz-Jesu).
 • Ratingen-Hösel, 11. dubna. Lupiči se vloupali do luteránského kostela Adolfa Clarenbacha (Adolf-Clarenbach-Kirche) a odnesli si trezor.
 • Bremerhaven, 8. dubna. Zloděj se vloupal do katolického kostela Panny Marie (St. Marien Kirche) a ukradl dary vybrané za několik týdnů.
 • Oberschopfheim, 7. dubna. Vandalové zničili toalety v katolickém kostele sv. Leodegara (Sankt-Leodegar-Kirche).
 • Münster, 6. dubna. Vandalové posprejovali přední dveře římskokatolického kostela.
 • Bösensell, 5. dubna. Vandalové vyplenili římskokatolický kostel sv. Johana (St. Johannes-Kirche). Kostel se stal cílem opakovaných útoků. „Takhle to dál už nejde,“ řekl jeden farník.
 • Hamburk, 14. března. Na vstupní dveře luteránského kostela Svatého Kříže (Kreuzkirche) ve čtvrti Wandsbeck někdo nasprejoval svastiku. Státní zástupci zahájili trestní řízení.
 • Wenden, 11. března. Vandalové vyplenili římskokatolický kostel sv. Alžběty [ze Schönau] (St.-Elisabeth-Kirche).
 • Schloß Holte-Stukenbrock, 24. února. Vandalové poškodili římskokatolický kostel sv. Uršuly (St. Ursula).
 • Kaiserslautern, 2. února. Luteránský Kristův kostel (Christuskirche) byl počmárán graffiti.

3. Irsko

 • Dublin, 11. listopadu. Vandalové znesvětili klášter Hvězda moře (Star of the Sea) řádu Karmelitánek ve městě Malahide. Vnikli do kláštera za denního světla, nasprejovali v kapli graffiti a sprostě jeptiškám nadávali.
 • Longford, 1. srpna. Vandalové rozbili vitrážová okna kostela svatého Michala (St Michael’s Church), nejdéle fungující katolické církevní budovy v diecézi Ardagh a Clonmacnoise. Byl to již druhý útok na kostel za poslední dva roky.
 • Clonmel, 30. července. Na kříž na katolickém poutním místě Holy Year Cross v městečku Tipperary byla před každoroční poutí nasprejována svastika. Není to poprvé, kdy bylo toto místo napadeno v období před každoroční poutí; v roce 2011 zde někdo poničil oltář a podpálil sochy.
 • Dundalk, 21. července. Několik lidí bylo zraněno poté, co muž vjel na hřbitově svatého Patrika (St. Patrick's Cemetery) v plné rychlosti autem do davu lidí. Muž byl obviněn z bezohledné jízdy.
 • Thurles, 27. června. Vandalové usekli hlavu mramorové soše arcibiskupa Patricka Leahyho před katedrálou Nanebevzetí Panny Marie (Cathedral of the Assumption), ve které byl v roce 1875 arcibiskup pohřben. Šéf policie v Thurles Pat Murphy řekl, že socha je „součástí historie Thurles“ a apeloval na veřejnost, aby policii poskytla informace týkající se tohoto činu.

4. Itálie

 • Scorrano, 18. listopadu. Zloděj se vloupal do kostela Proměnění Páně (Trasfigurazione del Signore)a ukradl pokladničku a zlatý náhrdelník ze sochy Panny Marie. Také se vymočil na oltář. Zločin byl zachycen bezpečnostním kamerovým systémem.
 • Comacchio, 9. září. Vandalové zničili dárcovské pokladničky v kostele Blahoslavené Panny Marie Sedmibolestné (Beata Vergine Addolorata). V pokladničkách nebyly žádné peníze.
 • Ceriano Laghetto, 25. srpna. Vandalové se vloupali do svatyně Panny Marie Růžencové (Madona del Santo Rosario) a posprejovali obraz Ježíše a Marie.
 • Neapol, 23. srpna. Vandalové poškodili sochu sv. Januaria (San Gennaro) v kostele Svatého Kříže (Santa Croce).
 • Lecco, 29. června. Vandalové rozbili venkovní světla monumentálního hřbitova.
 • Lecco, 3. června. Vandalové vyvrátili dřevěné kříže na hoře Magnodeno.
 • Montebelluna, 25. května. Kostel Santa Maria del Colle byl počmárán graffiti. Kostel byl počmárán graffiti již v dubnu.
 • Santorso, 17. května. Vandalové posprejovali přední stěnu kostela Sant ́ Orso. Při činu je natočil bezpečnostní kamerový systém. Dva pachatelé ve věku 27 a 17 let byli zatčeni poté, co se svým činem pochlubili v sociálních médiích.
 • Orvieto, 12. května. Kostel San Giovenale, který pochází z roku 1004, byl počmárán rouhačskými graffiti.
 • Narni, 5. května. Kostel sv. Jeronýma (San Girolamo) byl vypleněn vandaly, kteří svrhli na zem velkou sochu Ježíše a poškodili posvátné knihy.
 • Cesena, 28. dubna. Interiér kostela Istituto Lugaresi byl poničen v důsledku rvačky mezi dvěma opilými Rumuny. "Dva imigranti vstoupili do kostela ́Dei Lugaresi ́ a tam se porvali," uvedl Massimo Bitonci ze strany Lega. "Neexistují slova, která by popsala toto barbarství."
 • Sasso della Vecchia, 23. dubna. Vandalové zničili kultovní sochu Marie a Ježíše.
 • Terst, 21. dubna. Do kostela sv. Jana (San Giovanni) přišel muž na mši, přijal od kněze hostii a poté začal proklínat římský katolicismus.
 • Neapol, 8. dubna. Žhář se pokusil založit požár v evangelickém kostele. Čin byl zachycen bezpečnostním kamerovým systémem.
 • San Fior, 5. dubna. Vandalové vyplenili sakristii kostela San Fior. V souvislosti se zločinem byli zatčeni tři Rumuni.
 • Calolziocorte, 27. března. Vandalové poničili zdi starého kostela ve čtvrti Sala.
 • Montevaccino, 20. února. Kostel sv. Leonarda (San Leonardo) byl poničen vandaly, kteří polámali dřevěné kříže, sochy a okna.
 • San Fior, 19. února. Vandalové počmárali zdi kostela v obci Castello Roganzuolo.
 • Řím, 12. února. Vandalové rozbili mramorovou desku označující náměstí Martina Luthera. Náměstí bylo po Martinovi Lutherovi pojmenováno v roce 2015 jako uznání role, kterou hrál tento protestantský reformátor v církvi i v evropské kultuře. „Tento akt vandalismu názorně ukazuje úpadek hodnot, jehož jsme svědky,“ řekl Leonardo de Chirico z Italské evangelické aliance.
 • Farra di Soligo, 6. února. Kaple sv. Michaela (San Michele) byla napadena vandaly.

5. Spojené království

Podle policejních statistik získaných v srpnu 2019 od Policejní služby Severního Irska (PSNI) na základě zákona o svobodě informací jsou v Severním Irsku kostely a hřbitovy v průměru napadány každý druhý den. Podle údajů severoirské organizace Christian Action Research and Education (Care NI) bylo za poslední tři roky zaznamenáno celkem 445 trestných poškození církevních budov a hřbitovů v 11 policejních okresech v Severním Irsku. Následují vybrané incidenty, které proběhly ve Spojeném království roce 2019:

 • Abertridwr, 16. září. Vandalové poškodili kostel sv. Ilana (Church of St. Ilan), který byl postaven roku 1188.
 • Hamble, 4. září. Vandalové povalili dřevěný plot u kostela sv. Ondřeje (St Andrew's Church), 900 let starého kostela.
 • Ebbw Vale, 30. srpna. Vandalové se vloupali do kostela Ježíše Krista (Christ Church).
 • Ballyclare, 23. srpna. Neidentifikovaní vandalové zničili velkou část dřevěných stěn presbyteriánského kostela církve Ballyclare Free. Již dříve na konci prosince bylo rozbito při jiném incidentu několik oken kostela. Celkem byl za poslední rok kostel poškozen čtyřikrát.
 • Glasgow, 21. srpna. Vandalové vyplenili kostel Carnwadric, patřící Skotské církvi.
 • Kimberley, 11. srpna. Vandalové rozbili okna kostela Nejsvětější Trojice (Holy Trinity Church).
 • Scarborough, 13. srpna. Zloději se vloupali do kostela Narození Páně (Church of the Holy Nativity), ukradli z něho různé předměty a schody do kostela postříkali sprejem.
 • Liverpool, 3. srpna. Vandalové rozbili okna v katolickém kostele sv. Oswalda krále a mučedníka (St. Oswald King & Martyr Catholic Church) a na zdi nasprejovali graffiti.
 • Tamworth, 14. června. Vandalové znesvětili protikřesťanskými graffiti kostel sv. Edity, jeden z nejstarších kostelů v oblasti West Midlands. Mezi načmáranými nápisy byly: „Bůh selhal,“ „Zbav nás od dobrého“ a „Tuto kapitalistickou zříceninu řídí Lucifer.“ Kostelnice Dawn Perry řekla: „Jsme tím naprosto šokováni, zarmouceni a rozzlobeni.“
 • South Cerney, 12. června. Vandalové rozbili vitrážové okna v kostele All Hallows Church.
 • Sussex, 9. května. Vandalové zničili historickou zastřešenou bránu kostela sv. Jana Evangelisty (St. John the Evangelist Church) v Copthorne.
 • Glasgow, 29. dubna. Autobusová zastávka před farním kostelem Svaté Rodiny (Holy Family Parish Church) v Mossendu na severu hrabství Lanarkshire byla počmárána antikatolickými graffiti. 26. března vandalové rozbili okna základní školy Svaté rodiny, která stojí hned vedle kostela.
 • Glasgow, 28. dubna. Katolický kostel sv. Šimona (St. Simon's Catholic Church) byl za bílého dne vypleněn vandaly. Policie uvedla, že došlo k významnému poškození vnitřku kostela, včetně poškození oltáře a kapličky, která je v kostele od roku 1940, a slouží polským farníkům, kteří zde navštěvují mše sloužené v polštině.
 • Bacup, 26. dubna. Vandalové poničili kostel sv. Savioura (St. Saviour's Church). Historická budova byla počmáraná graffiti, vitrážová okna byla rozbita a varhany byly rozmláceny.
 • Willesden, 21. dubna. O velikonoční neděli rozbili vandalové okna kostela Elim Letniční církve (Elim Pentecostal Church).
 • Belfast, 21. dubna, Kamenné zdi kostela Svatého srdce (Sacred Heart Church) v Ballyclare byly na Velikonoční neděli polity bílou barvou. Policie označila incident za zločin z nenávisti a zatkla 26letého muže, který byl později propuštěn na kauci.
 • Bath, 16. února. Vandalové převrhli kamenné sousoší biblických bochníků a ryb před kostelem sv. Filipa a sv. Jakuba (St Philip and St James' Church). Sousoší váží přibližně tunu.
 • West Midlands, 16. ledna. Více než tucet kostelů obdrželo anonymní výhružné dopisy. „Okamžitě přestaňte s těmi svými bohoslužbami,“ varoval jeden dopis zaslaný do kostela v Sheffieldu. „Pokud nepřestanete, hodíme vám tam během bohoslužby Molotovův koktejl. A když budete pokračovat za zavřenými dveřmi, tak si na vás počkáme a vaše farníky jednoho po druhém zapíchneme. Krev bude na vašich rukou. Varujeme vás.“
 • Cirencester, 13. ledna. Lupiči rozbili vitrážová okna a ukradli pokladničku ve farním kostele města Cirencester.

6. Španělsko

 • Granada, 12. prosince. Kostel Panny Marie Bolestné (Nuestra Señora de los Dolores) byl posprejován protikatolickými nápisy.
 • Barcelona, ​​27. listopadu. Římsko-katolický seminář byl posprejován protikatolickým nápisem.
 • Zaragoza, 16. listopadu. Vandalové vyplenili kapli Božího hrobu (Santo Sepulcro) v městečku Tauste a zapálili sochu Ježíše.
 • Madrid, 11. listopadu. Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské (Santa Catalina de Alejandría) byl posprejován satanistickými graffiti.
 • Zamora 28. října. Kostel sv. Štěpána (San Esteban), který pochází z 11. století, byl počmárán graffiti.
 • Sevilla, 28. října. Bazilika de la Macarena byla posprejována nápisy.
 • Valencie, 24. října. Kostel sv. Mikuláše (San Nicolás) byl posprejován graffiti.
 • Madrid, 21. října. Katedrála Panny Marie Almudenské (Santa Iglesia Catedral de santa María la Real de la Almudena) a několik dalších kostelů v hlavním městě byly posprejovány nápisy.
 • Barcelona, ​​18. října. Kostel Panny Marie Růžencové (Nuestra Señora del Rosario) byl počmárán politickými slogany.
 • Barcelona, ​​14. října. Kostel sv. Jana Křtitele (San Juan Bautista) byl posprejován satanistickým heslem.
 • Córdoba, 5. října. Vandalové znesvětili kapli Rosa de Montilla.
 • Cuenca, 1. října. Zloději se vloupali do kostela Neposkvrněného početí (Iglesia de la Purisima Concepción) v obci Casas de Fernando Alonso a ukradli tabernákl.
 • Madrid, 27. září. Kostel Archanděla Michaela (San Miguel) stojící na předměstí Fuencarral byl posprejován protikatolickými hesly.
 • Carbonero, 6. září. Vandalové převrátili velké žulové patníky před kostelem sv. Jana Křtitele (San Juan Bautista).
 • Almería, 31. srpna. Kostel Apoštola Jakuba (Santiago Apóstol) byl počmárán nápisem.
 • Cambrils, 25. července. Muž opakovaně čmáral nápisy na kostel sv. Petra (Sant Pere). Byl zatčen, když ho policisté zpozorovali, jak jde ke kostelu a nese si s sebou barvy.
 • Guadalajara, 20. července. Vandalové se vloupali do kostela Apoštola Jakuba (Santiago Apóstol) a ukradli posvěcené hostie.
 • Castellón, 18. července. Pomník padlých byl poničen nápisy.
 • Buelna, 17. července. Pomník padlých v centru města, byl poničen protináboženskými a komunistickými graffiti.
 • Salamanca, 16. července. Dveře historického kostela sv. Marka Evangelisty (San Marcos) byly pocákány bílou barvou.
 • San Cristóbal de La Laguna, 21. června. Vandalové na několik kostelů načmárali graffiti.
 • Soria, 23. června. Vandalové poškodili kapli sv. Bartoloměje (San Bartolomé), románskou stavbu ze 12. století, která v současné době prochází rekonstrukcí.
 • Córdoba, 31. května. Zloději se vloupali do klášterní budovy římsko-katolického mnišského řádu a ukradli z několika soch zlaté korunky.
 • Málaga, 24. května. Vandalové se vloupali do klášterní budovy římsko-katolického mnišského řádu a postříkali sochu Ježíše barvou.
 • Almería, 21. dubna. Budova kláštera římsko-katolického mnišského řádu byla poničena anarchistickými graffiti.
 • Segovia, 18. dubna. Vandalové házeli vejce na průvod Svatého týdne.
 • Andújar, 16. dubna. Vandalové přerazili nohy historické kamenné soše známé jako Cristo del Altozano de Santiago.
 • Orense, 14. dubna. Na Květnou neděli byl katolický kostel v obci Meside posprejován krajně levicovými a protináboženskými graffiti.
 • Tavernes de la Valldigna, 1. dubna. Vandalové počmárali kostel sv. Petra (Sant Pere) anarchistickými graffiti.
 • Madrid, 29. března. Starostka města Manuela Carmena odstranila všechny odkazy na křesťanství z městských oslav Svatého týdne. "Snažíme se získat nadhled nad významem Svatého týdne, abychom se ponořili do nadčasového pocitu a univerzálních emocí, které toto období vzpomínek vzbuzuje," uvedla radnice.
 • Sevilla, 19. března. Dvě ženy se vloupaly do sakristie kostela sv. Juliána (San Julián) a odešly oblečené do kněžských rouch. Incident byl zachycen bezpečnostními kamerami.
 • Málaga, 13. března. Vandalové se vloupali do kaple Svaté Rodiny (Sagrada Familia) ve čtvrti El Copo.
 • Santiago de Compostela, 12. března. Katedrála v Santiagu de Compostela, která je na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, byla poničena protináboženskými graffiti. Katedrála byla takto posprejována již jednou, v srpnu 2018; náklady na odstranění graffiti přesáhly 10 000 eur.
 • Málaga, 11. března. Zloději se vloupali do kostela Nejsvětější Trojice (Santísima Trinidad) ve městě Antequera a ukradli posvěcené hostie používané při římskokatolické mši.
 • Madrid, 10. března. Vandalové způsobili značné škody ve farním kostele sv. Rafaela Arnáize [Baróna] ve čtvrti Sanchinarro. Ukradli také posvěcené hostie.
 • Ávila, 10. března. Vandalové znesvětili kapli Vzkříšení.
 • Barcelona, ​​8. března. Vchod do křesťanské rozhlasové stanice byl posprejován protináboženskými hesly.
 • Córdoba, 6. března. Žháři hodili Molotovův koktejl, který naštěstí nevybuchl, na farní kostel Archanděla Michaela (San Miguel).
 • Camargo, 5. března. Místní kříž byl počmárán anarchistickými a komunistickými graffiti.
 • Gijón, 2. března. Vandalové zničili mramorové zábradlí v kostele sv. Josefa (San José).
 • Jaén, 18. února. Vandalové se vloupali do farního kostela sv. Alžběty (Santa Isabel) a ukradli hostie.
 • Sevilla, 11. února. Vandalové posprejovali kostel sv. Martina (San Martin) nápisem: „Jediný kostel, který šíří světlo, je ten, který hoří.“
 • Ávila, 10. února. Vandalové posprejovali dva římskokatolické kostely protináboženskými anarchistickými graffiti.
 • Cimadevilla, 7. února. Vandalové počmárali kostel sv. Jana Křtitele (San Juan Bautista) graffiti.
 • Córdoba, 30. ledna. Trinidadská římskokatolická škola ve Vistalegre byla počmárána protináboženskými graffiti.
 • Vigo, 22. ledna. Dva výrostci se vloupali do kaple v nemocnici Álvaro Cunqueiro a ukradli posvěcené hostie.
 • Pasaia, 22. ledna. Vandalové hodili v místním přístavu do vody sochu Ježíše.
 • Almería, 20. ledna. Žháři se pokusili zapálit poustevnu Torregarcía; toto byl už druhý pokus. Poprvé se o to pokusili 11. ledna.
 • Ondarroa, 14. ledna. Baskičtí separatisté zničili velký kříž postavený Francovým režimem v roce 1958 na počest „dětí Ondarroa, které hrdinně položily svůj život za Boha a Španělsko.“
 • Soria, 4. ledna. Kostel Panny Marie (Santa María la Mayor) byl posprejován graffiti.
 • Córdoba, 2. ledna. Vandalové zničili kříž připomínající španělskou občanskou válku na hřbitově v Puente Genil.

Dodatek 3: Některé komentáře a úvahy o útocích na kostely v Evropě v roce 2019

 • 18. prosince, Saint-Éloy-les-Mines, Francie: „Jsme stále židovsko-křesťanská země. Je ubohé zničit jesličky a ostatní dekorace. Děláme to pro děti, ale dnes ráno byly děti před jesličkami smutné.“ — Marie-Thérèse Sikora, starostka Saint-Éloy-les-Mines.
 • 21. listopadu, Porto-Vecchio, Itálie: „Tento útok je výrazem absolutní absence respektu k posvátnému místu. Je odsouzeníhodné takto zničit náboženskou sochu. Toto se nemělo na naší křesťanské Korsice nikdy stát.“ — Frédéric Constant, kněz v kostele sv. Cypriána (San Ciprianu), Porto-Vecchio.
 • 21. listopadu, Tarbes, Francie: „Znesvěcení kostela sv. Jana v Tarbes je součástí bezprecedentního růstu protikatolické nenávisti ve Francii, která má svůj počátek ve Velké francouzské revoluci.“ — Aliance proti rasismu a za respektování francouzské a křesťanské identity (AGRIF).
 • 16. listopadu, Zaragoza, Španělsko: „Je to útok na náboženské a kulturní symboly našeho lidu. Proto to není jen obyčejný akt vandalismu. Toto je místo, kde se naši předkové, rodiny a přátelé shromažďovali po staletí.“ — Miguel Angel Francés Carbonel, starosta města Tauste.
 • 16. listopadu, Zaragoza, Španělsko: „Tentokrát to nebyla obyčejná loupež, bylo to zlo. Minule přišli krást, ale dnes přišli ničit.“ — Javier Francés, kostelník kaple Božího hrobu (Santo Sepulcro) v Tauste.
 • 9. listopadu, Tonnay-Charente, Francie: „Tento útok je projevem nenávisti vůči Kristu a jeho církvi, projevem násilí, zbabělosti a hlouposti.“ — Monsignor Georges Colomb, biskup diecéze La Rochelle a Saintes.
 • 4. listopadu, Oloron-Sainte-Marie, Francie: „Ve Francii roste počet těchto vážných incidentů a vzrůstá naprostý nedostatek úcty k posvátnému dědictví. To vyvolává hluboké znepokojení nad civilizačními hodnotami, které charakterizují naši společnost.“ — Monsignor Marc Aillet, biskup diecéze Bayonne.
 • 20. srpna, Giovo, Itálie: „Je zřejmé, že kdokoli, kdo provedl takový čin, nevyznává naše hodnoty. Takové pohrdání tímto místem, náboženskými symboly minulosti a současnosti, ve kterých je ztělesněné náboženské cítění našich lidí, ty, co to udělali, naprosto diskredituje. Udělali to potmě, v iluzi, že temnota zakryje jejich vlastní zbabělost.“ — Michael Moser, místní občan.
 • 14. srpna, Clermont, Francie: „Nás katolické křesťany tato událost naprosto rozesmutnila tím více, že naznačuje, že lidé si teď dělají z kostelů cíl, který uspokojí jejich závislost a chamtivost.“ — Monsignor Jacques Raymond Germain Benoit-Gonnin, biskup diecéze Beauvais, Senlis a Noyon.
 • 10. srpna, Compiègne, Francie: „Největším problémem je pro nás to, že tabernákl byl násilně otevřen a požehnaná svátost, přítomnost Krista, byla odcizena. Toto je pro nás nejhlubší znesvěcení.“ — Julien Serey, ředitel komunikace diecéze Oise.
 • 1. srpna, Longford, Irsko: Buďme k sobě upřímní, v tomto případě se nejedná se o zločin bez oběti. Vandalismus tohoto druhu je hluboce neuctivý vůči všem věřícím lidem i ke svatostánkům. Je to velmi hrozivé a zneklidňující. Ve skutečně pluralitní společnosti se tyto příklady vandalismu týkají celé naší komunity.“ — Biskup Francis Duffy.
 • 21. května, Madrid, Španělsko: „Je velmi znepokojující, že rok co rok narůstá počet útoků proti církvím a kostelům. To může ve věřících vyvolat strach, když se modlí nebo praktikují svou víru. Náboženská svoboda je prubířským kamenem lidských práv. Demokracie, jako je ta naše, nemůže dovolit, aby došlo k tak velkému počtu útoků na náboženskou svobodu. Náboženská svoboda je nejintimnějším právem člověka, protože zahrnuje svědomí.“ — María García, předsedkyně Observatoře pro náboženskou svobodu (Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, OLRC).
 • 24. května, Belfast, Severní Irsko: „Všechny útoky na majetek musí být odsouzeny, ale úmyslné napadání kostelů je obzvláště ohavné. Kromě zjevného ohrožení života způsobují útoky na kostely hluboké pobouření kvůli jejich historické roli míst poskytujících útočiště a normálně bezpečných míst pro bohoslužby... Takže to nebyl útok jen na kostel, ale byl to útok na nás všechny. A přitom celá naše společnost dychtí po klidu a míru.“ — deník The Belfast Telegraph.
 • 17. května, Großholbach, Německo: „Bolí to. Naše hodnoty byly jednoduše pošlapány.“ — Michael Kohlhass, starosta Großholbachu.
 • 4. dubna, Bois de Cené, Francie: „Hluboce odsuzuji potupu spáchanou v kostele Bois-de-Céné. Je to naprosto nesnesitelné. Ať už jsou zlomyslné nebo antikřesťanské, tak takové činy hluboce poškozují věřící, kteří mají právo, aby mohli svobodně žít svou víru. Svatostánky jsou místem pro meditaci. Ti, kteří je znesvěcují, ovšem zároveň útočí i na sekularismus, který umožňuje ́těm, kteří věří v nebe a těm, kteří v nebe nevěří, ́ žít společně s respektem ke svobodě svědomí." — Yves Auvinet, předseda rady departementu Vendée.
 • 2. dubna, Paříž, Francie: „Církev zaujímala velmi důležité místo ve francouzské společnosti tak dlouho, že někteří lidé dnes nechtějí věnovat pozornost útokům proti ní.“ — Politolog Jérôme Fourquet, ředitel agentury Opinion, která je součástí agentury Ifop.
 • 2. dubna, Paříž, Francie: „Křesťané, rukojmí války civilizací na Středním východě, jsou také obětmi toho, co tiše zuří v našich regionech.“ — Elisabeth Lévy, šéfredaktorka, časopisu Causeur.
 • 23. března, Leoben, Rakousko: „To nebyl žádný jednoduchý akt vandalismu. Byl to duchovní anarchismus. Je to zlo. Vymočili se na oltář a vylili svěcenou vodu. Byl to projev jejich postoje vůči církvi.“ — Markus Plöbst, kněz farního kostela v Leobenu.
 • 11. března, Štrasburk, Francie: „Tato absence respektu ke svatým věcem v naší společnosti je velmi znepokojivá.“ — Alain Fontanel, místostarosta Štrasburku.
 • 5. března, Reichstett, Francie: „Je to otázka úcty k církevním stavbám. Na Halloween si vzali na mušku protestantský kostel a nyní je to katolický kostel. Je to útok na náboženskou svobodu.“ — Georges Schuler, starosta Reichstettu.
 • 25. února, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Francie: „Je důležité si uvědomit, že je to především morální předsudek. V poněkud komplikovaném kontextu ve Francii to byl útok na svatostánek a také útok na víru všeobecně. Tento morální předsudek je mnohem důležitější než jakákoliv finanční újma.“ — François Blanchet, starosta města Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
 • 11. února, Ávila, Španělsko: „Tyto vandalské hrozby ohrožují drahocenné dědictví našeho města. Především však ohrožují respekt a náboženskou svobodu, uznanou a chráněnou v Ústavě, která musí být zárukou zdravého a svobodného mírového soužití ve španělské společnosti.“ — Prohlášení Diecéze Ávila.
 • 10. února, Maisons-Laffitte, Francie: „Tento vandalismus je útokem na svobodu vykonávat bohoslužby, protože útočí na to, co je jádrem křesťanské víry.“ — Jean-Jacques Brot, prefekt departementu Yvelines.
 • 5. února, Lavaur, Francie: „Bůh jim odpustí, ale já ne. Očekávám, že se dočkám spravedlnosti, příkladných trestů za tyto křesťanofobní činy, které rozrušily a pobouřily obyvatele našeho města a všechny Francouze, kteří jsou hrdí na své náboženské a kulturní dědictví.“ — Bernard Carayon, starosta Lavauru.
 • 17. ledna, Grenoble, Francie: „Tento zločin je útokem na svobodu svědomí, na náboženskou svobodu a na naše mírumilovné soužití.“ — Biskup diecéze Grenoble-Vienne Guy de Kerimel.
 • 10. ledna, Rovereto, Itálie: „Arogantní vyjádření svých názorů prostřednictvím násilí a poškozování symbolů a majetku druhých je vždy špatné. V demokracii existují i ​​jiné způsoby, jak vyjádřit své myšlenky. Kdokoli zapálil vchod do kostela sv. Rocha je nepřítelem dialogu a pokojné debaty.“ — Maurizio Fugatti, předseda vlády autonomní provincie Trento (Tridentsko).

Soeren Kern je významný spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

https://www.gatestoneinstitute.org/15366/europe-anti-christian-attacks

Autor: Libor Popovský | pondělí 11.5.2020 9:15 | karma článku: 26.52 | přečteno: 602x

Další články blogera

Libor Popovský

Důvody, proč jsou výsledky letošních amerických prezidentských voleb velmi podezřelé

Článek Patricka Bashama "Reasons why the 2020 Presidential Election is Deeply Puzzling", který vyšel 27. listopadu 2020 v americkém on-line magazínu The Spectator, přeložený mnou a paní Helenou Kolínskou.

6.12.2020 v 13:34 | Karma článku: 38.42 | Přečteno: 1544 | Diskuse

Libor Popovský

Byly prezidentské volby v USA ukradeny?

Článek Soerena Kerna "Was the US Election Stolen?", který vyšel 17. listopadu 2020, přeložený mnou a paní Helenou Kolínskou. Dlouhý článek...

21.11.2020 v 9:16 | Karma článku: 33.32 | Přečteno: 1354 | Diskuse

Libor Popovský

Americké prezidentské volby ještě neskončily

Článek Chrisse Farrella "The Election is Not Over", který vyšel 9. listopadu 2020, přeložený mnou a paní Helenou Kolínskou.

11.11.2020 v 9:14 | Karma článku: 32.71 | Přečteno: 1158 | Diskuse

Libor Popovský

Itálie: Za obranu státních hranic skončíte u soudu

Článek Giulia Meottiho "Italy: Defend National Borders, End Up on Trial", který vyšel 11. října 2020, přeložený paní Helenou Kolínskou a mnou.

27.10.2020 v 9:18 | Karma článku: 34.20 | Přečteno: 818 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Lubomír Stejskal

Izrael: Ke kontroverzi Ben Gvir vs velení IDF

Na pozadí intenzivního jednání o sestavení pravicové národně náboženské vládní koalice hlásí izraelská média vzrůstající napětí mezi některými politiky a částí veřejnosti na jedné a vedením armády na druhé straně.

30.11.2022 v 20:55 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 50 | Diskuse

Karel Trčálek

Nebinární Bidenův poradce ukradl kufr na letišti a dostal padáka

Nebinární Bidenův poradce má smůlu, že žije v USA. Kdyby ten kufr ukradl u nás, dost možná by se stal i českým prezidentem

30.11.2022 v 20:38 | Karma článku: 14.41 | Přečteno: 192 | Diskuse

Karel Trčálek

Dát gól! Dát gól jako Messi! Dát gól a dostat Puškinovu cenu!

Člověk se nesmí bát, když chce gól dát. Strach je míru krach, strach je sémě války, kdežto odvaha je míru zbraň. Nebát se a být na správném místě, to je základ všeho!

30.11.2022 v 18:11 | Karma článku: 11.47 | Přečteno: 161 | Diskuse

Josef Nožička

Když nebinární poradce Bidenovy vlády krade na letišti kufr

Jak je možné, že osobě, která krade na letišti cizí kufr, byl předtím svěřen vysoký post v úřadu americké vlády?

30.11.2022 v 18:04 | Karma článku: 29.66 | Přečteno: 629 | Diskuse

Jan Ziegler

Svobodní Rusové odsuzují barbarské raketové útoky na Ukrajině

Toto neformální sdružení ruských občanů v České republice se jasně postavilo proti terorismu a zločinům svých krajanů na Ukrajině. Tito Rusové opakovaně ve svých prohlášeních odsuzují agresivní akce Kremlu. To jsou dobré zprávy.

30.11.2022 v 17:42 | Karma článku: 14.74 | Přečteno: 160 | Diskuse
Počet článků 235 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1732

Douglas Murray: „Pokud nemáte kontrolu nad svými hranicemi, nemáte smysluplné imigrační zákony a nemáte právo nepouštět lidi do vaší země, tak vlastně žádnou vlastní zemi nemáte."

Douglas Murray: „Ke konci života většiny dnešních obyvatel Evropa už nebude Evropou a její národy ztratí to jediné místo na světě, jež nazývaly svým domovem."

„Tam, kde začíná ideologie, končí zdravý rozum."

Ivan Trojan si s manželkou vypořádal majetek, bulvár spekuluje o rozvodu

Ivan Trojan (58) a Klára Pollertová-Trojanová (51) si v září podle veřejně dostupných dokumentů vypořádali společný...

Vsadil na neobvyklý nápad, už má 35 zaměstnanců a rostou i do světa

Lukáš Legát začal podnikat před devíti lety. Z původně garážové firmy je dnes společnost s pětatřiceti zaměstnanci,...

Raketa byla Ukrajince, nebo Rusa? rýmuje Nohavica na kanálu Bobošíkové

Problematiku rakety dopadlé na polské území zpracoval ve své nové písni Jaromír Nohavica. „Ta raketa byla Ukrajince,...

Otec zavelel, šetříme! Rodina vypnula elektřinu a topí jednou týdně

Zvyšování cen energií nutí lidi k nečekaným rozhodnutím. Jedna rodina z Londýna se rozhodla vrátit do minulosti. Šetří,...

Na Účastníky zájezdu už se mě ptaly i moje děti, směje se Jitka Kocurová

Moderátorka, příležitostná herečka a 2. vicemiss ČR 1999 Jitka Kocurová se na veřejnosti objevuje sporadicky. Péče o...