Anglicko-český slovníček politicky korektních slov

5. 06. 2019 13:39:57
Politicky nekorektně komentovaný anglicko-český slovníček vybraných politicky korektních slov používaných ve Velké Británii. Napsal jsem jej společně s paní Helenou Kolínskou.

Úvod

Všichni víme, co je sociální inženýrství. Svobodný vývoj společnosti je pomalý a neohrabaný a kolikrát jde úplně špatným směrem. Naštěstí máme sociální inženýry, kteří mají patent na rozum a snaží se měnit společnost podle svých představ.

Jazyk politické korektnosti vymýšlejí inženýři jazykoví – nepřijímají spontánní, svobodný vývoj jazyka „zdola“, ale tvrdě se ho snaží ovlivnit myšlenkovou diktaturou politické korektnosti. A opozici nezakroutí krkem postaru, tím primitivním způsobem, ale vyšachují ji z politického dění, z debaty nebo ze zaměstnání. Jsou dnes už tak mocní, že tento společenský ostrakismus je, alespoň na západě, pohádkově efektivní. Doprovodným jevem je samozřejmě všudypřítomná, tvrdá autocenzura, jako za vlády jedné strany.

A když se objeví problémy, tedy pardon, „výzvy“? Dnes se za společenské katastrofy nikdo a nikdy neomlouvá. Sociální inženýři politické korektnosti neznají nějaké to „proletáři všech zemí, spletl jsem se – sorry, jako.“

Jazyk politické korektnosti se na začátku snažil vymýtit z jazyka, a tím také z myšlení, urážlivé, pejorativní označení různých skupin. Dobří, slušní lidé to uvítali, považovali to za bohulibý záměr. Pomalu, pomaličku se však objevila politicky korektní mluva plná zavádějících eufemismů a mlžících klišé. Diktatura jazyka politické korektnosti dnes na západě překáží v řešení palčivých problémů, protože brání nazývat věci pravými jmény – jak říkají Angličané to call a spade a spade (nazývat rýč rýčem).

Diktatura jazyka politické korektnosti způsobuje, že některá slova jsou dnes již na západě tabu a dnes už není ani možné je vůbec někde napsat natož nahlas říci.

Mnohé termíny jazyka politické korektnosti jsou poněkud krkolomné. Připomínají nám novotvary vymyšlené českými puristy v době českého národního obrození – ze školy si pamatujeme čistonosoplenu (kapesník) a klapkobřinkostroj (klavír).

Kdyby nebyla situace tak vážná, tak by nám mnohé politicky korektní výrazy byly občas i k smíchu.

Tragédií ovšem je, že hlavní obětí politické korektnosti je svoboda slova.

_________________________________

Místo definice politické korektnosti si zde dovolíme citovat perex z článku Andreje Duhana Politická korektnost není obyčejná slušnost:

„Politická korektnost představuje ideologii, jež relativizuje Západ, vytěsňuje konzervativní názory, absolutizuje levicově liberální hodnoty a ignoruje zkušenosti. Je dalším nebezpečným levicovým sněním o společnosti, kde se mají všichni rádi a jsou si rovni.“

Základní jednotkou politické korektnosti je posvátný dvojí metr, jeden pro ženy a menšiny všeho druhu a druhý pro bílého heterosexuálního muže.

Slovníček

Asian – Asiat

Osoba pákistánského nebo bangladéšského původu. V Británii jsou například členové znásilňovacích gangů (grooming gangs) označováni jako Asiaté, což je urážkou lidí z jiných asijských zemí, např. Číňanů.

BAME - Black, Asian, Minority Ethnic – černoši, Asiaté, míšenci a ostatní etnické skupiny

Benefits - výhody

Označení pro sociální dávky. Toto označení nestigmatizuje jejich příjemce.

Climate denier – popírač globálního oteplování

Člověk, který pochybuje o globálním oteplování zaviněném lidskými aktivitami. Climate denier je obměna výrazu holocaust denier – popírač holocaustu.

Coming out – výstup, coming out

Jásavé oznámení celému světu, že jsem gay, lesbička, transgender....

Coward - zbabělec

Politicky korektní slovník nemá označení pro zločince, protože například slovo bastard by uráželo jeho matku, a proto se při každé příležitosti používá slovo coward. Přitom takový sebevražedný atentátník mohl být psychopat a masový vrah, ale podobně jako pilot kamikadze, zbabělý zřejmě nebyl.

Cultural misappropriation - kulturní apropriace, kulturní zneužití

Kulturní apropriace je dle Wikipedie termín označující situaci, kdy členové dominantní kultury přejímají některé aspekty minoritní kultury (často takové, která jimi dříve byla utlačována).

Curvy - mající křivky

Obézní žena.

Cuddly - mazlivý, přítulný, plyšový

Podobné slovo jako slovo curvy. Může se použít místo slova fat (tlustý, obézní), zejména pokud se jedná o ženu.

Chair (používáno místo chairman) - předsedající, předseda, předsedkyně nějaké schůze

Slovo chairman je sexistické, proto se teď používá genderově neutrální slovo chair (židle nebo katedra).

Challenge - výzva

Toto slovo si oblíbili politici a manažeři. Obyčejně se jedná o velký problém neboli průser.

Challenging environment – náročné, problémové prostředí - prostředí plné výzev

Challenging circumstances náročné, problémové poměry - poměry plné výzev

Označení, které se může použít např. pro sídliště Chanov nebo sídliště Luník. Pocházejí odtamtud disadvantaged children.

Child refugee - dětský uprchlík

Dětský uprchlík je samozřejmě vulnerable (zranitelný). Často se jedná o dvacetileté nebo třicetileté muže. Lékařské vyšetření by bohužel porušilo jejich lidská práva. Lékaři tyto uprchlíky často odmítají vyšetřit a určit jejich věk kvůli obavám z nepříjemností (například nařčení z rasismu a soudního popotahování).

Například v článku Multikulturalismus a transformace Británie v roce 2018: část I - leden až červen je uvedeno:

„8. dubna. Podle zprávy Davida Bolta, nezávislého vrchního inspektora Pohraniční a imigrační policie, bylo u téměř dvou třetin tzv. ́dětských ́ uprchlíků, u kterých byl po příjezdu do Británie zjišťován jejich skutečný věk, zjištěno, že jsou dospělí.“

Deplatforming, no-platforming – deplatforming, cenzura

Viz např. blog Mariana Kechlibara Vyžeňte Germaine Greerovou aneb o počátcích deplatformingu v Čechách.

Differently abled - jinak schopný

Hendikepovaný, tělesně postižený člověk.

Disadvantaged children - znevýhodněné děti

Děti z chudých čtvrtí.

Diversity – diverzita, rozmanitost

Toto je sekulární náboženství dnešní Velké Británie. Pokud organizujete cokoliv a neprokazujete diversity, tak jste na odstřel.

Diversity diktuje dát roli anglické královny Markéty z Anjou z 15. století mixed race herečce Sophii Okonedo. Video viz např. 17. a 56. sekunda.
Diktuje dát roli Anny Kareniny černošce.
Nařizuje dát roli inspektora Javierta v Bídnících černochovi - viz David Oyelowo v minisérii BBC Les Misérables.
Podle nás je to totéž, jako kdyby Baracka Obamu nebo Nelsona Mandelu hrál běloch.

Diktuje obsazovat asi třetinu až polovinu míst v reklamách ve Velké Británii příslušníky BAME, i když jich je v populaci jen 13 procent.

Vyjádřit tento názor, nebo na tato „zajímavá“ fakta jen poukázat, je ve Velké Británii nemyslitelné. Provinění vůči diktátu politické korektnosti je dnes větší prohřešek, než urážka Majestátu.

Britský establishment provozuje kurzy Diversity training kam jsou posíláni "zpozdilci" na převýchovu. Je to novodobá obdoba hodin katechismu a kurzů marxismu-leninismu.

Gender fluid - genderově neukotvený člověk

Neví čí je, ale ví, že si chce užít s kýmkoliv, a je přesvědčen, že na to má svaté právo. Na genetické výbavě, chromozomech, ani pohlavních hormonech nezáleží, hlavní je sebeurčení... Je to jeden z typů genderové identity.

Grooming gangs - znásilňovací gangy

Grooming - péče, např. well groomed man - pečlivě upravený muž. Termín grooming odkazuje na počáteční fázi cynické psychologické manipulace a namlouvání puberťaček a cudně opomíjí připomenout jejich následné znásilňování. Znásilňovací gangy si "vychovávají" povolná děvčata, které pak pod hrozbou mučení a vyhrůžek znásilňují a prostituují. Termín grooming gangs chápeme jako synonymum termínu rape gangs. Příklady viz blog Grooming.

Hearing impaired - sluchově poškozený

Často se používá místo slova deaf - hluchý, které se považuje za pejorativní.

Heritage – dědictví

V kontextu politické korektnosti toto slovo označuje původ, např. person of Nigerian heritage - Nigerijec.

Immigrant background – imigrant, osoba s imigrantskými kořeny

Intersectionality - intersekcionalita

Módní, pseudointelektuální výmysl, který spojuje několik zranitelností (vulnerabilities) určitého člověka do jedné MEGA zranitelnosti, příkladem je žena, černoška, na invalidním vozíku. Wikipedie k intersekcionalitě a diskriminaci říká: „Podle teorie intersekcionality zažívá ve společnosti každý člověk diskriminaci v rámci všech možných kategorií. Nejčastějšími kombinacemi utlačování, jinak označované jako dvojnásobný útlak, je pohlaví plus rasa a věk plus pohlaví.“

Podle Alana M. Dershowitze... Intersekcionalita je radikální pseudointelektuální teorie, která tvrdí, že všechny formy sociálního útlaku jsou neoddělitelně propojeny. Intersekcionalita se stala krycím heslem současného protiamerického, protizápadního, protiizraelského a antisemitského fanatismu. Nikde jinde není tento radikální názor více hlásán než v amerických univerzitních kampusech ve jménu ́politiky identity ́ a ́solidarity ́. Intersekcionalita vytvořila umělé koalice ze všelijakých podivných partnerů, které nespojuje nic kromě nenávisti vůči svým spolužákům, kteří jsou ́privilegovaní ́, protože jsou bílí, heterosexuální, muži anebo Židé.“

Migration crisis - migrační krize

Invaze migrantů.

Ms – zdvořilostní titul pro ženu

Výslovnost: jako bZZZ, jenže s m, tedy mZZZ. Ekvivalent titulu Mr pro muže (Mr XY, pan XY). Používání titulů Mrs a Miss je podle feministek buržoazní přežitek, neboť definují ženu podle jejího manželského statusu. Mrs je vdaná paní, Miss je svobodná žena.

Mixed race - smíšená rasa, míšenec, míšenka

Děti z rasově smíšených vztahů, zejména mezi černochy a běloškami. Podle Wikipedie žije v Británii odhadem ke 2 milionům lidí smíšené rasy.

Offender - pachatel

Slovo označující jak kapsáře, tak i několikanásobného brutálního vraha. Aby se nesnížily jeho šance na zapojení zpět do společnosti, tak musí být jeho označení „korektní“, slušné, a nedehonestující.

Offensive comments - urážlivý komentář, urážlivá poznámka

Cokoliv politicky nekorektního, třeba neobratný pokus o vtípek. Pro toho, kdo takový komentář vysloví, to může skončit špatně, obdobně jako pro oběti kampaně Mee Too.

Person with learning difficulties - člověk s obtížemi v učení

Člověk s Downovým syndromem, který se "učí pomalu". Mluvit o Downovu syndromu není korektní, když se však označení „člověk s obtížemi v učení“ použije u staršího člověka, tak to zní absurdně. Absurdita je často význačnou charakteristikou politicky korektních výrazů.

Sex worker - sexuální pracovník nebo pracovnice

Prostitut nebo prostitutka.

Special needs kid - dítě se speciálními potřebami

Postižené dítě, zejména mentálně postižené.

Refugee crisis - uprchlická krize

Invaze migrantů.

Visually impaired - vizuálně poškozený

Zrakově postižený až slepý člověk. Často se používá místo slova blind – slepý, které se považuje za pejorativní.

Vulnerable - zranitelný

Zranitelnému člověku je třeba všestranně pomáhat. Je to spojeno s konceptem intersekcionality.

Autor: Libor Popovský | středa 5.6.2019 13:39 | karma článku: 34.88 | přečteno: 1803x

Další články blogera

Libor Popovský

Nebezpečný stalinismus uvědomělé krajní levice

Článek Alana M. Dershowitze "The Dangerous Stalinism of the "Woke" Hard-Left", který vyšel 31. srpna 2019, přeložený paní Helenou Kolínskou a mnou.

16.9.2019 v 9:11 | Karma článku: 24.76 | Přečteno: 536 | Diskuse

Libor Popovský

Evropa: „Středomořská taxislužba“ pro migranty

Článek Soerena Kerna "Europe: ́Mediterranean Taxis ́ for People-Smugglers", který vyšel 27. srpna 2019, přeložený paní Helenou Kolínskou a mnou.

4.9.2019 v 9:15 | Karma článku: 36.54 | Přečteno: 1372 | Diskuse

Libor Popovský

Francie se pomalu propadá do chaosu

Článek Guye Millièra"France Slowly Sinking into Chaos", který vyšel 3. srpna 2019, přeložený paní Helenou Kolínskou a mnou.

28.8.2019 v 9:12 | Karma článku: 42.18 | Přečteno: 2605 | Diskuse

Libor Popovský

Německo: Hnízdo špionů ze Středního východu

Článek Soerena Kerna "Germany: Nest of Middle Eastern Spies", který vyšel 17. července 2019, přeložený paní Helenou Kolínskou a mnou.

26.8.2019 v 9:12 | Karma článku: 20.67 | Přečteno: 492 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Adam Chadima

Znakem vyspělé společnosti je (mimojiné) svoboda

O tom, že vyspělá společnost se vyznačuje větší mírou svobody jedinců, o nemožnosti dosáhnutí absolutní svobody a závěrem také o EU.

16.9.2019 v 22:50 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 60 | Diskuse

Alena Kulhavá

Mají mít děti ve škole o přestávce plnou svobodu na mobilech i chodbách? Odborníci různých

oblastí života s dětmi i mladými dospělými odpovídají na pět otázek týkající se tohoto tématu. Výzva pro současnou dobu najít zdravou rovnováhu v rámci zdravého rozumu i vnímání reality.

16.9.2019 v 22:21 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 79 |

Jaroslav Herda

Naučíme se od Izraele zabíjet efektivně a moudře?

Po třiceti letech cenných zkušeností Izraele a našich zkušeností s finančně nákladnými a pochybnými válečnými operacemi by nebylo pozdě. Právě naopak. Naši ministři drahé války byli nedávno v plné polní.

16.9.2019 v 21:31 | Karma článku: 12.30 | Přečteno: 160 | Diskuse

Václav Dlouhý

Timati, Beslan a motýle, aneb na co Sputnik zapoměl

V poslední době nějak moc nesleduji co se u nás děje. Zaregistroval jsem křišťálově čistého Bureše, že už křišťálově čistější být nemůže, ale sleduji spíš Runet , než ho Putin zakáže. To abych věděl co nás tu čeká.

16.9.2019 v 20:24 | Karma článku: 11.22 | Přečteno: 169 | Diskuse

Marek Trizuljak

Hrobé technické rozmach na Hané

Hanácky dialóge. Neni nad to, kdež chetré Hanák přemuže kózla chetryho telefóno. To je ščastné jak malé klok na řetizkovym kolotočo kdež só hode.

16.9.2019 v 20:23 | Karma článku: 6.69 | Přečteno: 112 | Diskuse
Počet článků 173 Celková karma 29.92 Průměrná čtenost 1621

Tam, kde začíná ideologie, končí zdravý rozum."

Douglas Murray: Ke konci života většiny dnešních obyvatel Evropa už nebude Evropou a její národy ztratí to jediné místo na světě, jež nazývaly svým domovem."

Najdete na iDNES.cz